[Mplayer-cvslog] CVS: main/DOCS/Polish SUB+OSD,1.1,1.2

Dariush Pietrzak eyck at mplayerhq.banki.hu
Fri Jun 29 12:54:44 CEST 2001


Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/Polish
In directory mplayerhq:/var/tmp.root/cvs-serv2946

Modified Files:
	SUB+OSD 
Log Message:
start deleting -in-progress-marks- from docs not to irritate clueless users


Index: SUB+OSD
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/Polish/SUB+OSD,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- SUB+OSD	29 Jun 2001 08:48:47 -0000	1.1
+++ SUB+OSD	29 Jun 2001 10:54:41 -0000	1.2
@@ -4,7 +4,6 @@
 7 rodzaji podtytu³ów/napisów mog± byæ u¿ywany przez kod subreadera.
 Aby zobaczyæ co to za formaty zobacz plik subreader.c linia 20.
  
-Podtytu³y s¹ wystawiane na pokaz z technik¹ nazywany Na Ekranie Wystawiaj¹ na pokaz . 
 Napisy s± wy¶wietlane technik± zwan± OSD, On Screen Display.
 OSD jest u¿ywany by wy¶wietlaæ aktualny czas, wska¼nik g³o¶no¶ci oraz 
 wska¼nik wyszukiwania.


_______________________________________________
Mplayer-cvslog mailing list
Mplayer-cvslog at lists.sourceforge.net
http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mplayer-cvslogMore information about the MPlayer-cvslog mailing list