[MPlayer-cvslog] CVS: main/libaf af_lavcresample.c,1.6,1.7

Michael Niedermayer CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Dec 31 14:14:04 CET 2004


CVS change done by Michael Niedermayer CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/libaf
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv17965

Modified Files:
	af_lavcresample.c 
Log Message:
faster packed<->planar conversation


Index: af_lavcresample.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/libaf/af_lavcresample.c,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- af_lavcresample.c	27 Dec 2004 17:30:13 -0000	1.6
+++ af_lavcresample.c	31 Dec 2004 13:14:01 -0000	1.7
@@ -118,9 +118,18 @@
    }
  }
 
- for(j=0; j<in_len; j++){
-   for(i=0; i<chans; i++){
-     s->in[i][j + s->index]= *(in++);
+ if(chans==1){
+   memcpy(&s->in[0][s->index], in, in_len * sizeof(int16_t));
+ }else if(chans==2){
+   for(j=0; j<in_len; j++){
+     s->in[0][j + s->index]= *(in++);
+     s->in[1][j + s->index]= *(in++);
+   }
+ }else{
+   for(j=0; j<in_len; j++){
+     for(i=0; i<chans; i++){
+       s->in[i][j + s->index]= *(in++);
+     }
    }
  }
  in_len += s->index;
@@ -135,9 +144,18 @@
    memmove(s->in[i], s->in[i] + consumed, s->index*sizeof(int16_t));
  }
 
- for(j=0; j<out_len; j++){
-   for(i=0; i<chans; i++){
-     *(out++)= tmp[i][j];
+ if(chans==1){
+   memcpy(out, tmp[0], out_len*sizeof(int16_t));
+ }else if(chans==2){
+   for(j=0; j<out_len; j++){
+     *(out++)= tmp[0][j];
+     *(out++)= tmp[1][j];
+   }
+ }else{
+   for(j=0; j<out_len; j++){
+     for(i=0; i<chans; i++){
+       *(out++)= tmp[i][j];
+     }
    }
  }
 
More information about the MPlayer-cvslog mailing list