[Mplayer-cvslog] CVS: main/libaf af_format.c, 1.12, 1.13 af_mp.c, 1.4, 1.5

Reimar Döffinger CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun May 16 12:49:01 CEST 2004


CVS change done by Reimar Döffinger CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/libaf
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv739/libaf

Modified Files:
	af_format.c af_mp.c 
Log Message:
support for 24 bit pcm/wav files


Index: af_format.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/libaf/af_format.c,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -r1.12 -r1.13
--- af_format.c	1 May 2004 20:16:54 -0000	1.12
+++ af_format.c	16 May 2004 10:48:59 -0000	1.13
@@ -131,9 +131,9 @@
 // Sanity check for bytes per sample
 int check_bps(int bps)
 {
- if(bps != 4 && bps != 2 && bps != 1){
+ if(bps != 4 && bps != 3 && bps != 2 && bps != 1){
   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[format] The number of bytes per sample" 
-	  " must be 1, 2 or 4. Current value is %i \n",bps);
+	  " must be 1, 2, 3 or 4. Current value is %i \n",bps);
   return AF_ERROR;
  }
  return AF_OK;
@@ -349,6 +349,30 @@
  open
 };
 
+static inline uint32_t load24bit(void* data, int pos) {
+#if WORDS_BIGENDIAN
+ return (((uint32_t)((uint8_t*)data)[3*pos])<<24) |
+	 (((uint32_t)((uint8_t*)data)[3*pos+1])<<16) |
+	 (((uint32_t)((uint8_t*)data)[3*pos+2])<<8);
+#else
+ return (((uint32_t)((uint8_t*)data)[3*pos])<<8) |
+	 (((uint32_t)((uint8_t*)data)[3*pos+1])<<16) |
+	 (((uint32_t)((uint8_t*)data)[3*pos+2])<<24);
+#endif
+}
+
+static inline void store24bit(void* data, int pos, uint32_t expanded_value) {
+#if WORDS_BIGENDIAN
+   ((uint8_t*)data)[3*pos]=expanded_value>>24;
+   ((uint8_t*)data)[3*pos+1]=expanded_value>>16;
+   ((uint8_t*)data)[3*pos+2]=expanded_value>>8;
+#else
+   ((uint8_t*)data)[3*pos]=expanded_value>>8;
+   ((uint8_t*)data)[3*pos+1]=expanded_value>>16;
+   ((uint8_t*)data)[3*pos+2]=expanded_value>>24;
+#endif
+}
+
 // Function implementations used by play
 static void endian(void* in, void* out, int len, int bps)
 {
@@ -362,6 +386,15 @@
    }
    break;
   }
+  case(3):{
+   register uint8_t s;
+   for(i=0;i<len;i++){
+	s=((uint8_t*)in)[3*i];
+	((uint8_t*)out)[3*i]=((uint8_t*)in)[3*i+2];
+	((uint8_t*)out)[3*i+2]=s;
+   }
+   break;
+  }
   case(4):{
    register uint32_t s;
    for(i=0;i<len;i++){
@@ -388,6 +421,10 @@
   for(i=0;i<len;i++)
    ((uint16_t*)out)[i]=(uint16_t)(SHRT_MAX+((int)((int16_t*)in)[i]));
   break;
+ case(3):
+  for(i=0;i<len;i++)
+   store24bit(out, i, (uint32_t)(INT_MAX+(int32_t)load24bit(in, i)));
+  break;
  case(4):
   for(i=0;i<len;i++)
    ((uint32_t*)out)[i]=(uint32_t)(INT_MAX+((int32_t*)in)[i]);
@@ -407,6 +444,10 @@
   for(i=0;i<len;i++)
    ((int16_t*)out)[i]=(int16_t)(SHRT_MIN+((int)((uint16_t*)in)[i]));
   break;
+ case(3):
+  for(i=0;i<len;i++)
+   store24bit(out, i, (int32_t)(INT_MIN+(uint32_t)load24bit(in, i)));
+  break;
  case(4):
   for(i=0;i<len;i++)
    ((int32_t*)out)[i]=(int32_t)(INT_MIN+((uint32_t*)in)[i]);
@@ -424,6 +465,10 @@
    for(i=0;i<len;i++)
 	((uint16_t*)out)[i]=((uint16_t)((uint8_t*)in)[i])<<8;
    break;
+  case(3):
+   for(i=0;i<len;i++)
+	store24bit(out, i, ((uint32_t)((uint8_t*)in)[i])<<24);
+   break;
   case(4):
    for(i=0;i<len;i++)
 	((uint32_t*)out)[i]=((uint32_t)((uint8_t*)in)[i])<<24;
@@ -436,12 +481,32 @@
    for(i=0;i<len;i++)
 	((uint8_t*)out)[i]=(uint8_t)((((uint16_t*)in)[i])>>8);
    break;
+  case(3):
+   for(i=0;i<len;i++)
+	store24bit(out, i, ((uint32_t)((uint16_t*)in)[i])<<16);
+   break;
   case(4):
    for(i=0;i<len;i++)
 	((uint32_t*)out)[i]=((uint32_t)((uint16_t*)in)[i])<<16;
    break;
   }
   break;
+ case(3):
+  switch(outbps){
+  case(1):
+   for(i=0;i<len;i++)
+	((uint8_t*)out)[i]=(uint8_t)(load24bit(in, i)>>24);
+   break;
+  case(2):
+   for(i=0;i<len;i++)
+	((uint16_t*)out)[i]=(uint16_t)(load24bit(in, i)>>16);
+   break;
+  case(4):
+   for(i=0;i<len;i++)
+	((uint32_t*)out)[i]=(uint32_t)load24bit(in, i);
+   break;
+  }
+  break;   
  case(4):
   switch(outbps){
   case(1):
@@ -452,6 +517,10 @@
    for(i=0;i<len;i++)
 	((uint16_t*)out)[i]=(uint16_t)((((uint32_t*)in)[i])>>16);
    break;
+  case(3):
+   for(i=0;i<len;i++)
+    store24bit(out, i, ((uint32_t*)in)[i]);
+   break;
   }
   break;   
  }
@@ -469,6 +538,10 @@
   for(i=0;i<len;i++)
    ((int16_t*)out)[i]=(int16_t)lrintf(SHRT_MAX*((float*)in)[i]);
   break;
+ case(3):
+  for(i=0;i<len;i++)
+   store24bit(out, i, (int32_t)lrintf(INT_MAX*((float*)in)[i]));
+  break;
  case(4):
   for(i=0;i<len;i++)
    ((int32_t*)out)[i]=(int32_t)lrintf(INT_MAX*((float*)in)[i]);
@@ -488,6 +561,10 @@
   for(i=0;i<len;i++)
    ((float*)out)[i]=(1.0/SHRT_MAX)*((float)((int16_t*)in)[i]);
   break;
+ case(3):
+  for(i=0;i<len;i++)
+   ((float*)out)[i]=(1.0/INT_MAX)*((float)((int32_t)load24bit(in, i)));
+  break;
  case(4):
   for(i=0;i<len;i++)
    ((float*)out)[i]=(1.0/INT_MAX)*((float)((int32_t*)in)[i]);

Index: af_mp.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/libaf/af_mp.c,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- af_mp.c	18 Jan 2003 17:31:22 -0000	1.4
+++ af_mp.c	16 May 2004 10:48:59 -0000	1.5
@@ -35,6 +35,10 @@
  case(AFMT_FLOAT):
   ofmt = AF_FORMAT_F | AF_FORMAT_NE; break;
  default: 
+  if (ifmt & AFMT_AF_FLAGS == AFMT_AF_FLAGS) {
+   ofmt = ifmt & ~AFMT_AF_FLAGS;
+   break;
+  }
   //This can not happen .... 
   af_msg(AF_MSG_FATAL,"Unrecognized input audio format %i\n",ifmt);
   break;
@@ -75,6 +79,6 @@
  case AF_FORMAT_AC3:  return AFMT_AC3;
  case AF_FORMAT_IMA_ADPCM: return AFMT_IMA_ADPCM;
  }
- return AFMT_S16_LE; // shouldn't happen
+ return (fmt->format | AFMT_AF_FLAGS);
 }
 
More information about the MPlayer-cvslog mailing list