[MPlayer-cvslog] r23945 - in trunk/stream: tvi_bsdbt848.c tvi_v4l.c

voroshil subversion at mplayerhq.hu
Mon Jul 30 19:31:54 CEST 2007


Author: voroshil
Date: Mon Jul 30 19:31:54 2007
New Revision: 23945

Log:
10l: wrong pointer was initialized (causes crash during startup).Modified:
  trunk/stream/tvi_bsdbt848.c
  trunk/stream/tvi_v4l.c

Modified: trunk/stream/tvi_bsdbt848.c
==============================================================================
--- trunk/stream/tvi_bsdbt848.c	(original)
+++ trunk/stream/tvi_bsdbt848.c	Mon Jul 30 19:31:54 2007
@@ -211,7 +211,7 @@ static tvi_handle_t *tvi_init_bsdbt848(t
   else
     priv->dspdev = strdup(tv_param->adevice);
 
-  tvh->tv_param=tv_param;
+  priv->tv_param=tv_param;
   return tvh;
 }
 

Modified: trunk/stream/tvi_v4l.c
==============================================================================
--- trunk/stream/tvi_v4l.c	(original)
+++ trunk/stream/tvi_v4l.c	Mon Jul 30 19:31:54 2007
@@ -300,7 +300,7 @@ static tvi_handle_t *tvi_init_v4l(tv_par
     return(NULL);
   }
 
-  h->tv_param=tv_param;
+  priv->tv_param=tv_param;
   return(h);
 }
 More information about the MPlayer-cvslog mailing list