[MPlayer-cvslog] r29088 - in trunk/libaf: af.c af.h af_center.c af_channels.c af_delay.c af_dummy.c af_equalizer.c af_export.c af_format.c af_hrtf.c af_ladspa.c af_lavcac3enc.c af_mp.h af_pan.c af_resample.c af_sca...

bircoph subversion at mplayerhq.hu
Sat Mar 28 20:57:56 CET 2009


Author: bircoph
Date: Sat Mar 28 20:57:56 2009
New Revision: 29088

Log:
Remove af_msg special-casing API in libaf.
Replace it by standard mp_msg message system.

Modified:
  trunk/libaf/af.c
  trunk/libaf/af.h
  trunk/libaf/af_center.c
  trunk/libaf/af_channels.c
  trunk/libaf/af_delay.c
  trunk/libaf/af_dummy.c
  trunk/libaf/af_equalizer.c
  trunk/libaf/af_export.c
  trunk/libaf/af_format.c
  trunk/libaf/af_hrtf.c
  trunk/libaf/af_ladspa.c
  trunk/libaf/af_lavcac3enc.c
  trunk/libaf/af_mp.h
  trunk/libaf/af_pan.c
  trunk/libaf/af_resample.c
  trunk/libaf/af_scaletempo.c
  trunk/libaf/af_sinesuppress.c
  trunk/libaf/af_sub.c
  trunk/libaf/af_surround.c
  trunk/libaf/af_volume.c

Modified: trunk/libaf/af.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -91,9 +91,6 @@ static af_info_t* filter_list[]={ 
  NULL 
 };
 
-// Message printing
-af_msg_cfg_t af_msg_cfg={0,NULL,NULL};
-
 // CPU speed
 int* af_cpu_speed = NULL;
 
@@ -107,7 +104,7 @@ static af_info_t* af_find(char*name)
    return filter_list[i];
   i++;
  }
- af_msg(AF_MSG_ERROR,"Couldn't find audio filter '%s'\n",name);
+ mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "Couldn't find audio filter '%s'\n",name);
  return NULL;
 } 
 
@@ -135,7 +132,7 @@ static af_instance_t* af_create(af_strea
  // Allocate space for the new filter and reset all pointers
  af_instance_t* new=malloc(sizeof(af_instance_t));
  if (!name || !new) {
-  af_msg(AF_MSG_ERROR,"[libaf] Could not allocate memory\n");
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[libaf] Could not allocate memory\n");
   goto err_out;
  } 
  memset(new,0,sizeof(af_instance_t));
@@ -151,13 +148,13 @@ static af_instance_t* af_create(af_strea
   non-reentrant */
  if(new->info->flags & AF_FLAGS_NOT_REENTRANT){
   if(af_get(s,name)){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[libaf] There can only be one instance of" 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[libaf] There can only be one instance of" 
 	   " the filter '%s' in each stream\n",name); 
    goto err_out;
   }
  }
  
- af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[libaf] Adding filter %s \n",name);
+ mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[libaf] Adding filter %s \n",name);
  
  // Initialize the new filter
  if(AF_OK == new->info->open(new) && 
@@ -172,7 +169,7 @@ static af_instance_t* af_create(af_strea
  
 err_out:
  free(new);
- af_msg(AF_MSG_ERROR,"[libaf] Couldn't create or open audio filter '%s'\n",
+ mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[libaf] Couldn't create or open audio filter '%s'\n",
 	 name); 
  free(name);
  return NULL;
@@ -232,7 +229,7 @@ void af_remove(af_stream_t* s, af_instan
  if(!af) return;
 
  // Print friendly message 
- af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[libaf] Removing filter %s \n",af->info->name); 
+ mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[libaf] Removing filter %s \n",af->info->name); 
 
  // Notify filter before changing anything
  af->control(af,AF_CONTROL_PRE_DESTROY,0);
@@ -321,14 +318,14 @@ static int af_reinit(af_stream_t* s, af_
 	  return rv;
 	}
 	if(!new){ // Should _never_ happen
-	 af_msg(AF_MSG_ERROR,"[libaf] Unable to correct audio format. " 
+	 mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[libaf] Unable to correct audio format. " 
 		 "This error should never uccur, please send bugreport.\n");
 	 return AF_ERROR;
 	}
 	af=new->next;
    }
    else {
-    af_msg(AF_MSG_ERROR, "[libaf] Automatic filter insertion disabled "
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[libaf] Automatic filter insertion disabled "
        "but formats do not match. Giving up.\n");
     return AF_ERROR;
    }
@@ -347,7 +344,7 @@ static int af_reinit(af_stream_t* s, af_
    break;
   }
   default:
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[libaf] Reinitialization did not work, audio" 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[libaf] Reinitialization did not work, audio" 
 	   " filter '%s' returned error code %i\n",af->info->name,rv);
    return AF_ERROR;
   }
@@ -498,7 +495,7 @@ int af_init(af_stream_t* s)
    (s->last->data->nch  != s->output.nch)  || 
    (s->last->data->rate  != s->output.rate)) {
    // Something is stuffed audio out will not work 
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[libaf] Unable to setup filter system can not" 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[libaf] Unable to setup filter system can not" 
 	   " meet sound-card demands, please send bugreport. \n");
    af_uninit(s);
    return -1;
@@ -589,7 +586,7 @@ int af_resize_local_buffer(af_instance_t
 {
  // Calculate new length
  register int len = af_lencalc(af->mul,data);
- af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[libaf] Reallocating memory in module %s, " 
+ mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[libaf] Reallocating memory in module %s, " 
 	 "old len = %i, new len = %i\n",af->info->name,af->data->len,len);
  // If there is a buffer free it
  if(af->data->audio) 
@@ -597,7 +594,7 @@ int af_resize_local_buffer(af_instance_t
  // Create new buffer and check that it is OK
  af->data->audio = malloc(len);
  if(!af->data->audio){
-  af_msg(AF_MSG_FATAL,"[libaf] Could not allocate memory \n");
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[libaf] Could not allocate memory \n");
   return AF_ERROR;
  }
  af->data->len=len;
@@ -619,12 +616,12 @@ af_instance_t *af_control_any_rev (af_st
 
 void af_help (void) {
  int i = 0;
- af_msg(AF_MSG_INFO, "Available audio filters:\n");
+ mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO, "Available audio filters:\n");
  while (filter_list[i]) {
   if (filter_list[i]->comment && filter_list[i]->comment[0])
-   af_msg(AF_MSG_INFO, " %-15s: %s (%s)\n", filter_list[i]->name, filter_list[i]->info, filter_list[i]->comment);
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO, " %-15s: %s (%s)\n", filter_list[i]->name, filter_list[i]->info, filter_list[i]->comment);
   else
-   af_msg(AF_MSG_INFO, " %-15s: %s\n", filter_list[i]->name, filter_list[i]->info);
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO, " %-15s: %s\n", filter_list[i]->name, filter_list[i]->info);
   i++;
  }
 }

Modified: trunk/libaf/af.h
==============================================================================
--- trunk/libaf/af.h	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af.h	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -25,6 +25,7 @@
 #include "af_mp.h"
 #include "control.h"
 #include "af_format.h"
+#include "mp_msg.h"
 
 struct af_instance_s;
 
@@ -342,34 +343,4 @@ void af_fix_parameters(af_data_t *data);
 #define lrnd(a,b) ((b)((a)>=0.0?(a)+0.5:(a)-0.5))
 #endif
 
-/* Error messages */
-
-typedef struct af_msg_cfg_s
-{
- int level;  	/* Message level for debug and error messages max = 2
-		  min = -2 default = 0 */
- FILE* err;	// Stream to print error messages to
- FILE* msg;	// Stream to print information messages to
-}af_msg_cfg_t;
-
-extern af_msg_cfg_t af_msg_cfg; // Message 
-
-//! \addtogroup af_filter
-//! \{
-#define AF_MSG_FATAL	-3 ///< Fatal error exit immediately
-#define AF_MSG_ERROR  -2 ///< Error return gracefully
-#define AF_MSG_WARN   -1 ///< Print warning but do not exit (can be suppressed)
-#define AF_MSG_INFO	 0 ///< Important information
-#define AF_MSG_VERBOSE	 1 ///< Print this if verbose is enabled 
-#define AF_MSG_DEBUG0	 2 ///< Print if very verbose
-#define AF_MSG_DEBUG1	 3 ///< Print if very very verbose 
-
-//! Macro for printing error messages
-#ifndef af_msg
-#define af_msg(lev, args... ) \
-(((lev)<AF_MSG_WARN)?(fprintf(af_msg_cfg.err?af_msg_cfg.err:stderr, ## args )): \
-(((lev)<=af_msg_cfg.level)?(fprintf(af_msg_cfg.msg?af_msg_cfg.msg:stdout, ## args )):0))
-#endif
-//! \}
-
 #endif /* MPLAYER_AF_H */

Modified: trunk/libaf/af_center.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_center.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_center.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -62,7 +62,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
  case AF_CONTROL_CENTER_CH | AF_CONTROL_SET: // Requires reinit
   // Sanity check
   if((*(int*)arg >= AF_NCH) || (*(int*)arg < 0)){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[sub] Center channel number must be between "
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[sub] Center channel number must be between "
 	   " 0 and %i current value is %i\n", AF_NCH-1, *(int*)arg);
    return AF_ERROR;
   }

Modified: trunk/libaf/af_channels.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_channels.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_channels.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -108,7 +108,7 @@ static void copy(void* in, void* out, in
   break;
  }
  default:
-  af_msg(AF_MSG_ERROR,"[channels] Unsupported number of bytes/sample: %i" 
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[channels] Unsupported number of bytes/sample: %i" 
 	  " please report this error on the MPlayer mailing list. \n",bps);
  }
 }
@@ -118,14 +118,14 @@ static int check_routes(af_channels_t* s
 {
  int i;
  if((s->nr < 1) || (s->nr > AF_NCH)){
-  af_msg(AF_MSG_ERROR,"[channels] The number of routing pairs must be" 
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[channels] The number of routing pairs must be" 
 	  " between 1 and %i. Current value is %i\n",AF_NCH,s->nr);
   return AF_ERROR;
  }
 	
  for(i=0;i<s->nr;i++){
   if((s->route[i][FR] >= nin) || (s->route[i][TO] >= nout)){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[channels] Invalid routing in pair nr. %i.\n", i);
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[channels] Invalid routing in pair nr. %i.\n", i);
    return AF_ERROR;
   }
  }
@@ -180,14 +180,14 @@ static int control(struct af_instance_s*
    int ch = 0;
    // Sanity check
    if((s->nr < 1) || (s->nr > AF_NCH)){
-	af_msg(AF_MSG_ERROR,"[channels] The number of routing pairs must be" 
+	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[channels] The number of routing pairs must be" 
 	   " between 1 and %i. Current value is %i\n",AF_NCH,s->nr);
    }	
    s->router = 1;
    // Scan for pairs on commandline
    while((*cp == ':') && (ch < s->nr)){
 	sscanf(cp, ":%i:%i%n" ,&s->route[ch][FR], &s->route[ch][TO], &n);
-	af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[channels] Routing from channel %i to" 
+	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[channels] Routing from channel %i to" 
 	    " channel %i\n",s->route[ch][FR],s->route[ch][TO]);
 	cp = &cp[n];
 	ch++;
@@ -203,14 +203,14 @@ static int control(struct af_instance_s*
   
   // Sanity check
   if(((int*)arg)[0] <= 0 || ((int*)arg)[0] > AF_NCH){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[channels] The number of output channels must be" 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[channels] The number of output channels must be" 
 	   " between 1 and %i. Current value is %i\n",AF_NCH,((int*)arg)[0]);
    return AF_ERROR;
   }
 
   af->data->nch=((int*)arg)[0]; 
   if(!s->router)
-   af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[channels] Changing number of channels" 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[channels] Changing number of channels" 
 	   " to %i\n",af->data->nch);
   return AF_OK;
  case AF_CONTROL_CHANNELS | AF_CONTROL_GET:

Modified: trunk/libaf/af_delay.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_delay.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_delay.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -63,7 +63,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
   for(i=0;i<af->data->nch;i++){
    s->q[i] = calloc(L,af->data->bps);
    if(NULL == s->q[i])
-	af_msg(AF_MSG_FATAL,"[delay] Out of memory\n");
+	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[delay] Out of memory\n");
   }
 
   return control(af,AF_CONTROL_DELAY_LEN | AF_CONTROL_SET,s->d);
@@ -87,9 +87,9 @@ static int control(struct af_instance_s*
    return AF_ERROR;
   s->ri = 0;
   for(i=0;i<AF_NCH;i++){
-   af_msg(AF_MSG_DEBUG0,"[delay] Channel %i delayed by %0.3fms\n",
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG2, "[delay] Channel %i delayed by %0.3fms\n",
 	   i,clamp(s->d[i],0.0,1000.0));
-   af_msg(AF_MSG_DEBUG1,"[delay] Channel %i delayed by %i samples\n",
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG3, "[delay] Channel %i delayed by %i samples\n",
 	   i,s->wi[i]);
   }
   return AF_OK;

Modified: trunk/libaf/af_dummy.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_dummy.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_dummy.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -31,7 +31,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
  switch(cmd){
  case AF_CONTROL_REINIT:
   memcpy(af->data,(af_data_t*)arg,sizeof(af_data_t));
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[dummy] Was reinitialized: %iHz/%ich/%s\n",
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[dummy] Was reinitialized: %iHz/%ich/%s\n",
 	af->data->rate,af->data->nch,af_fmt2str_short(af->data->format));
   return AF_OK;
  }
@@ -50,7 +50,7 @@ static af_data_t* play(struct af_instanc
 {
  // Do something necessary to get rid of annoying warning during compile
  if(!af)
-  af_msg(AF_MSG_ERROR,"EEEK: Argument af == NULL in af_dummy.c play().");
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "EEEK: Argument af == NULL in af_dummy.c play().");
  return data;
 }
 

Modified: trunk/libaf/af_equalizer.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_equalizer.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_equalizer.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -107,7 +107,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
    s->K--;
   
   if(s->K != KM)
-   af_msg(AF_MSG_INFO,"[equalizer] Limiting the number of filters to" 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO, "[equalizer] Limiting the number of filters to" 
 	   " %i due to low sample rate.\n",s->K);
 
   // Generate filter taps

Modified: trunk/libaf/af_export.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_export.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_export.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -96,15 +96,15 @@ static int control(struct af_instance_s*
   // Allocate new buffers (as one continuous block)
   s->buf[0] = calloc(s->sz*af->data->nch, af->data->bps);
   if(NULL == s->buf[0])
-   af_msg(AF_MSG_FATAL, "[export] Out of memory\n");
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[export] Out of memory\n");
   for(i = 1; i < af->data->nch; i++)
    s->buf[i] = s->buf[0] + i*s->sz*af->data->bps;
 	
   // Init memory mapping
   s->fd = open(s->filename, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0640);
-  af_msg(AF_MSG_INFO, "[export] Exporting to file: %s\n", s->filename);
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO, "[export] Exporting to file: %s\n", s->filename);
   if(s->fd < 0)
-   af_msg(AF_MSG_FATAL, "[export] Could not open/create file: %s\n", 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[export] Could not open/create file: %s\n", 
 	   s->filename);
   
   // header + buffer
@@ -119,8 +119,8 @@ static int control(struct af_instance_s*
   // mmap size
   s->mmap_area = mmap(0, mapsize, PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED, s->fd, 0);
   if(s->mmap_area == NULL)
-   af_msg(AF_MSG_FATAL, "[export] Could not mmap file %s\n", s->filename);
-  af_msg(AF_MSG_INFO, "[export] Memory mapped to file: %s (%p)\n", 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[export] Could not mmap file %s\n", s->filename);
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO, "[export] Memory mapped to file: %s (%p)\n", 
 	  s->filename, s->mmap_area);
 
   // Initialize header
@@ -160,7 +160,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
  case AF_CONTROL_EXPORT_SZ | AF_CONTROL_SET:
   s->sz = * (int *) arg;
   if((s->sz <= 0) || (s->sz > 2048))
-   af_msg( AF_MSG_ERROR, "[export] Buffer size must be between"
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[export] Buffer size must be between"
 	   " 1 and 2048\n" );
 
   return AF_OK;

Modified: trunk/libaf/af_format.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_format.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_format.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -62,7 +62,7 @@ static af_data_t* play_s16_float(struct 
 static int check_bps(int bps)
 {
  if(bps != 4 && bps != 3 && bps != 2 && bps != 1){
-  af_msg(AF_MSG_ERROR,"[format] The number of bytes per sample" 
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[format] The number of bytes per sample" 
 	  " must be 1, 2, 3 or 4. Current value is %i \n",bps);
   return AF_ERROR;
  }
@@ -77,7 +77,7 @@ static int check_format(int format)
  case(AF_FORMAT_IMA_ADPCM): 
  case(AF_FORMAT_MPEG2): 
  case(AF_FORMAT_AC3):
-  af_msg(AF_MSG_ERROR,"[format] Sample format %s not yet supported \n",
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[format] Sample format %s not yet supported \n",
 	 af_fmt2str(format,buf,256)); 
   return AF_ERROR;
  }
@@ -105,7 +105,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
    (AF_OK != check_format(af->data->format)))
    return AF_ERROR;
 
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[format] Changing sample format from %s to %s\n",
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[format] Changing sample format from %s to %s\n",
 	  af_fmt2str(data->format,buf1,256),
 	  af_fmt2str(af->data->format,buf2,256));
 
@@ -119,13 +119,13 @@ static int control(struct af_instance_s*
   if ((af->data->format & ~AF_FORMAT_END_MASK) ==
 	(data->format & ~AF_FORMAT_END_MASK))
   {
-	af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[format] Accelerated endianness conversion only\n");
+	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[format] Accelerated endianness conversion only\n");
 	af->play = play_swapendian;
   }
   if ((data->format == AF_FORMAT_FLOAT_NE) &&
 	(af->data->format == AF_FORMAT_S16_NE))
   {
-	af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[format] Accelerated %s to %s conversion\n",
+	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[format] Accelerated %s to %s conversion\n",
 	  af_fmt2str(data->format,buf1,256),
 	  af_fmt2str(af->data->format,buf2,256));
 	af->play = play_float_s16;
@@ -133,7 +133,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
   if ((data->format == AF_FORMAT_S16_NE) &&
 	(af->data->format == AF_FORMAT_FLOAT_NE))
   {
-	af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[format] Accelerated %s to %s conversion\n",
+	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[format] Accelerated %s to %s conversion\n",
 	  af_fmt2str(data->format,buf1,256),
 	  af_fmt2str(af->data->format,buf2,256));
 	af->play = play_s16_float;
@@ -143,7 +143,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
  case AF_CONTROL_COMMAND_LINE:{
   int format = af_str2fmt_short(arg);
   if (format == -1) {
-   af_msg(AF_MSG_ERROR, "[format] %s is not a valid format\n", (char *)arg);
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[format] %s is not a valid format\n", (char *)arg);
    return AF_ERROR;
   }
   if(AF_OK != af->control(af,AF_CONTROL_FORMAT_FMT | AF_CONTROL_SET,&format))

Modified: trunk/libaf/af_hrtf.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_hrtf.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_hrtf.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -293,7 +293,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
 	if(af->data->rate != 48000) {
 	  // automatic samplerate adjustment in the filter chain
 	  // is not yet supported.
-	  af_msg(AF_MSG_ERROR,
+	  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR,
 		  "[hrtf] ERROR: Sampling rate is not 48000 Hz (%d)!\n",
 		  af->data->rate);
 	  return AF_ERROR;
@@ -331,7 +331,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
 	  s->matrix_mode = 0;
 	  break;
 	default:
-	  af_msg(AF_MSG_ERROR,
+	  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR,
 		  "[hrtf] Mode is neither 'm', 's', nor '0' (%c).\n",
 		  mode);
 	  return AF_ERROR;
@@ -409,29 +409,29 @@ static af_data_t* play(struct af_instanc
 	s->print_flag = 0;
 	switch (s->decode_mode) {
 	case HRTF_MIX_51:
-	 af_msg(AF_MSG_INFO,
+	 mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO,
 		 "[hrtf] Using HRTF to mix %s discrete surround into "
 		 "L, R channels\n", s->matrix_mode ? "5+1" : "5");
 	 break;
 	case HRTF_MIX_STEREO:
-	 af_msg(AF_MSG_INFO,
+	 mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO,
 		 "[hrtf] Using HRTF to mix stereo into "
 		 "L, R channels\n");
 	 break;
 	case HRTF_MIX_MATRIX2CH:
-	 af_msg(AF_MSG_INFO,
+	 mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO,
 		 "[hrtf] Using active matrix to decode 2 channel "
 		 "input, HRTF to mix %s matrix surround into "
 		 "L, R channels\n", "3/2");
 	 break;
 	default:
-	 af_msg(AF_MSG_WARN,
+	 mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_WARN,
 		 "[hrtf] bogus decode_mode: %d\n", s->decode_mode);
 	 break;
 	}
 	
    if(s->matrix_mode)
-	 af_msg(AF_MSG_INFO,
+	 mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO,
 		 "[hrtf] Using active matrix to decode rear center "
 		 "channel\n");
   }
@@ -636,7 +636,7 @@ static int af_open(af_instance_t* af)
   s->print_flag = 1;
 
   if (allocate(s) != 0) {
- 	af_msg(AF_MSG_ERROR, "[hrtf] Memory allocation error.\n");
+ 	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[hrtf] Memory allocation error.\n");
 	return AF_ERROR;
   }
 
@@ -655,13 +655,13 @@ static int af_open(af_instance_t* af)
   s->cr_ir = cr_filt + (s->cr_o = pulse_detect(cr_filt));
 
   if((s->ba_ir = malloc(s->basslen * sizeof(float))) == NULL) {
- 	af_msg(AF_MSG_ERROR, "[hrtf] Memory allocation error.\n");
+ 	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[hrtf] Memory allocation error.\n");
 	return AF_ERROR;
   }
   fc = 2.0 * BASSFILTFREQ / (float)af->data->rate;
   if(af_filter_design_fir(s->basslen, s->ba_ir, &fc, LP | KAISER, 4 * M_PI) ==
    -1) {
-	af_msg(AF_MSG_ERROR, "[hrtf] Unable to design low-pass "
+	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[hrtf] Unable to design low-pass "
 	    "filter.\n");
 	return AF_ERROR;
   }

Modified: trunk/libaf/af_ladspa.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_ladspa.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_ladspa.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -212,30 +212,30 @@ static int af_ladspa_parse_plugin(af_lad
   }
 
   if (setup->ninputs == 0) {
-    af_msg(AF_MSG_WARN, "%s: %s\n", setup->myname, 
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_WARN, "%s: %s\n", setup->myname, 
                         MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs);
   } else if (setup->ninputs == 1) {
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: this is a mono effect\n", setup->myname);
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: this is a mono effect\n", setup->myname);
   } else if (setup->ninputs == 2) {
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: this is a stereo effect\n", setup->myname);
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: this is a stereo effect\n", setup->myname);
   } else {
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: this is a %i-channel effect, "
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: this is a %i-channel effect, "
        "support is experimental\n", setup->myname, setup->ninputs);
   }
 
   if (setup->noutputs == 0) {
-    af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s\n", setup->myname,
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s\n", setup->myname,
                         MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs);
     return AF_ERROR;
   }
 
   if (setup->noutputs != setup->ninputs ) {
-    af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s\n", setup->myname,
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s\n", setup->myname,
                         MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff);
     return AF_ERROR;
   }
 
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: this plugin has %d input control(s)\n",
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: this plugin has %d input control(s)\n",
                     setup->myname, setup->ninputcontrols);
 
   /* Print list of controls and its range of values it accepts */
@@ -243,18 +243,18 @@ static int af_ladspa_parse_plugin(af_lad
   for (i=0; i<setup->ninputcontrols; i++) {
     p = setup->inputcontrolsmap[i];
     hint = pdes->PortRangeHints[p];
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, " --- %d %s [", i, pdes->PortNames[p]);
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, " --- %d %s [", i, pdes->PortNames[p]);
 
     if (LADSPA_IS_HINT_BOUNDED_BELOW(hint.HintDescriptor)) {
-      af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%0.2f , ", hint.LowerBound);
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%0.2f , ", hint.LowerBound);
     } else {
-      af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "... , ");
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "... , ");
     }
 
     if (LADSPA_IS_HINT_BOUNDED_ABOVE(hint.HintDescriptor)) {
-      af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%0.2f]\n", hint.UpperBound);
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%0.2f]\n", hint.UpperBound);
     } else {
-      af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "...]\n");
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "...]\n");
     }
 
   }
@@ -300,9 +300,9 @@ static void* mydlopen(const char *filena
   /* For Windows there's only absolute path support.
   * If you have a Windows machine, feel free to fix this.
   * (path separator, shared objects extension, et cetera). */
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "\ton windows, only absolute pathnames "
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "\ton windows, only absolute pathnames "
         "are supported\n");
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "\ttrying %s\n", filename);
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "\ttrying %s\n", filename);
     return dlopen(filename, flag);
 #endif
 
@@ -343,7 +343,7 @@ static void* mydlopen(const char *filena
         }
       strcpy(buf+needslash+(end-start), filename);
 
-      af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "\ttrying %s\n", buf);
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "\ttrying %s\n", buf);
       result=dlopen(buf, flag);
 
       free(buf);
@@ -357,7 +357,7 @@ static void* mydlopen(const char *filena
   } /* end if there's a ladspapath */
 
   /* last resort, just open it again, so the dlerror() message is correct */
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "\ttrying %s\n", filename);
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "\ttrying %s\n", filename);
   return dlopen(filename,flag);
 }
 
@@ -384,18 +384,18 @@ static int af_ladspa_load_plugin(af_lads
   int i;
 
   /* load library */
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: loading ladspa plugin library %s\n",
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: loading ladspa plugin library %s\n",
                         setup->myname, setup->file);
 
   setup->libhandle = mydlopen(setup->file, RTLD_NOW);
 
   if (!setup->libhandle) {
-    af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s %s\n\t%s\n", setup->myname,
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s %s\n\t%s\n", setup->myname,
           MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad, setup->file, dlerror() );
     return AF_ERROR;
   }
 
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: library found.\n", setup->myname);
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: library found.\n", setup->myname);
 
   /* find descriptor function */
   dlerror();
@@ -403,7 +403,7 @@ static int af_ladspa_load_plugin(af_lads
                             "ladspa_descriptor");
 
   if (!descriptor_function) {
-    af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s\n\t%s\n", setup->myname,
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s\n\t%s\n", setup->myname,
                 MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoDescriptor, dlerror());
     return AF_ERROR;
   }
@@ -411,33 +411,33 @@ static int af_ladspa_load_plugin(af_lads
   /* if label == help, list all labels in library and exit */
 
   if (strcmp(setup->label, "help") == 0) {
-    af_msg(AF_MSG_INFO, "%s: %s %s:\n", setup->myname, 
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO, "%s: %s %s:\n", setup->myname, 
         MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels, setup->file);
     for (i=0; ; i++) {
       ladspa_descriptor = descriptor_function(i);
       if (ladspa_descriptor == NULL) {
         return AF_ERROR;
       }
-      af_msg(AF_MSG_INFO, " %-16s - %s (%lu)\n",
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO, " %-16s - %s (%lu)\n",
           ladspa_descriptor->Label,
           ladspa_descriptor->Name,
           ladspa_descriptor->UniqueID);
     }
   }
 
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: looking for label\n", setup->myname);
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: looking for label\n", setup->myname);
 
   /* find label in library */
   for (i=0; ; i++) {
     ladspa_descriptor = descriptor_function(i);
     if (ladspa_descriptor == NULL) {
-      af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s\n", setup->myname,
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s\n", setup->myname,
                       MSGTR_AF_LADSPA_ErrLabelNotFound);
       return AF_ERROR;
     }
     if (strcmp(ladspa_descriptor->Label, setup->label) == 0) {
       setup->plugin_descriptor = ladspa_descriptor;
-      af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: %s found\n", setup->myname,
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: %s found\n", setup->myname,
                                 setup->label);
       return AF_OK;
     }
@@ -458,7 +458,7 @@ static int af_ladspa_load_plugin(af_lads
 */
 
 static int af_ladspa_malloc_failed(char *myname) {
-  af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s", myname, MSGTR_MemAllocFailed);
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s", myname, MSGTR_MemAllocFailed);
   return AF_ERROR;
 }
 
@@ -493,7 +493,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
 
   switch(cmd) {
   case AF_CONTROL_REINIT:
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: (re)init\n", setup->myname);
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: (re)init\n", setup->myname);
 
     if (!arg) return AF_ERROR;
 
@@ -512,14 +512,14 @@ static int control(struct af_instance_s 
   case AF_CONTROL_COMMAND_LINE: {
     char *buf;
 
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: parse suboptions\n", setup->myname);
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: parse suboptions\n", setup->myname);
 
     /* suboption parser here!
     * format is (ladspa=)file:label:controls....
     */
 
     if (!arg) {
-      af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s\n", setup->myname,
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s\n", setup->myname,
                       MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoSuboptions);
       return AF_ERROR;
     }
@@ -531,7 +531,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
     buf[0] = '\0';
     sscanf(arg, "%[^:]", buf);
     if (buf[0] == '\0') {
-      af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s\n", setup->myname,
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s\n", setup->myname,
                         MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLibFile);
       free(buf);
       return AF_ERROR;
@@ -539,7 +539,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
     arg += strlen(buf);
     setup->file = strdup(buf);
     if (!setup->file) return af_ladspa_malloc_failed(setup->myname);
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: file --> %s\n", setup->myname,
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: file --> %s\n", setup->myname,
                             setup->file);
     if (*(char*)arg != '\0') arg++; /* read ':' */
 
@@ -547,7 +547,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
     buf[0] = '\0';
     sscanf(arg, "%[^:]", buf);
     if (buf[0] == '\0') {
-      af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s\n", setup->myname,
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s\n", setup->myname,
                         MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLabel);
       free(buf);
       return AF_ERROR;
@@ -555,7 +555,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
     arg += strlen(buf);
     setup->label = strdup(buf);
     if (!setup->label) return af_ladspa_malloc_failed(setup->myname);
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: label --> %s\n", setup->myname,
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: label --> %s\n", setup->myname,
                                 setup->label);
 /*    if (*(char*)arg != '0') arg++; */ /* read ':' */
 
@@ -583,14 +583,14 @@ static int control(struct af_instance_s 
 
     for(i=0; i<setup->ninputcontrols; i++) {
       if (!arg || (*(char*)arg != ':') ) {
-        af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s\n", setup->myname,
+        mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s\n", setup->myname,
                     MSGTR_AF_LADSPA_ErrNotEnoughControls);
         return AF_ERROR;
       }
       arg++;
       r = sscanf(arg, "%f", &val);
       if (r!=1) {
-        af_msg(AF_MSG_ERROR, "%s: %s\n", setup->myname,
+        mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "%s: %s\n", setup->myname,
                     MSGTR_AF_LADSPA_ErrNotEnoughControls);
         return AF_ERROR;
       }
@@ -598,16 +598,16 @@ static int control(struct af_instance_s 
       arg = strchr(arg, ':');
     }
 
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: input controls: ", setup->myname);
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: input controls: ", setup->myname);
     for(i=0; i<setup->ninputcontrols; i++) {
-      af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%0.4f ",
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%0.4f ",
               setup->inputcontrols[setup->inputcontrolsmap[i]]);
     }
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "\n");
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "\n");
 
     /* check boundaries of inputcontrols */
 
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: checking boundaries of input controls\n",
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: checking boundaries of input controls\n",
                                 setup->myname);
     for(i=0; i<setup->ninputcontrols; i++) {
       int p = setup->inputcontrolsmap[i];
@@ -617,18 +617,18 @@ static int control(struct af_instance_s 
 
       if (LADSPA_IS_HINT_BOUNDED_BELOW(hint.HintDescriptor) &&
           val < hint.LowerBound) {
-        af_msg(AF_MSG_ERROR, MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlBelow,
+        mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlBelow,
                       setup->myname, i, hint.LowerBound);
         return AF_ERROR;
       }
       if (LADSPA_IS_HINT_BOUNDED_ABOVE(hint.HintDescriptor) &&
           val > hint.UpperBound) {
-        af_msg(AF_MSG_ERROR, MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlAbove,
+        mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlAbove,
                       setup->myname, i, hint.UpperBound);
         return AF_ERROR;
       }
     }
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: all controls have sane values\n",
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: all controls have sane values\n",
                                 setup->myname);
 
     /* All is well! */
@@ -660,7 +660,7 @@ static void uninit(struct af_instance_s 
     const LADSPA_Descriptor *pdes = setup->plugin_descriptor;
 
     if (setup->myname) {
-      af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "%s: cleaning up\n", setup->myname);
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "%s: cleaning up\n", setup->myname);
       free(setup->myname);
     }
 
@@ -750,7 +750,7 @@ static af_data_t* play(struct af_instanc
     */
 
     if (setup->nch != 0) {
-      af_msg(AF_MSG_DEBUG1, "%s: bufsize change; free old buffer\n",
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG3, "%s: bufsize change; free old buffer\n",
                                 setup->myname);
 
       if(setup->inbufs) {
@@ -775,7 +775,7 @@ static af_data_t* play(struct af_instanc
     setup->inbufs = calloc(nch, sizeof(float*));
     setup->outbufs = calloc(nch, sizeof(float*));
 
-    af_msg(AF_MSG_DEBUG1, "%s: bufsize = %d\n",
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG3, "%s: bufsize = %d\n",
                     setup->myname, setup->bufsize);
 
     for(i=0; i<nch; i++) {

Modified: trunk/libaf/af_lavcac3enc.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_lavcac3enc.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_lavcac3enc.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -68,7 +68,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
     else
       af->mul = (double)AC3_MAX_CODED_FRAME_SIZE / s->expect_len;
 
-    af_msg(AF_MSG_DEBUG0, "af_lavcac3enc reinit: %d, %d, %f, %d.\n",
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG2, "af_lavcac3enc reinit: %d, %d, %f, %d.\n",
        data->nch, data->rate, af->mul, s->expect_len);
 
     af->data->format = AF_FORMAT_S16_NE;
@@ -98,7 +98,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
       s->lavc_actx->bit_rate = bit_rate;
 
       if(avcodec_open(s->lavc_actx, s->lavc_acodec) < 0) {
-        af_msg(AF_MSG_ERROR, MSGTR_CouldntOpenCodec, "ac3", bit_rate);
+        mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, MSGTR_CouldntOpenCodec, "ac3", bit_rate);
         return AF_ERROR;
       }
     }
@@ -106,7 +106,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
     af->data->nch = 2;
     return test_output_res;
   case AF_CONTROL_COMMAND_LINE:
-    af_msg(AF_MSG_DEBUG0, "af_lavcac3enc cmdline: %s.\n", (char*)arg);
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG2, "af_lavcac3enc cmdline: %s.\n", (char*)arg);
     s->bit_rate = 0;
     s->min_channel_num = 0;
     s->add_iec61937_header = 0;
@@ -119,7 +119,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
         if (ff_ac3_bitrate_tab[i] * 1000 == s->bit_rate)
           break;
       if (i >= 19) {
-        af_msg(AF_MSG_WARN, "af_lavcac3enc unable set unsupported "
+        mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_WARN, "af_lavcac3enc unable set unsupported "
            "bitrate %d, use default bitrate (check manpage to see "
            "supported bitrates).\n", s->bit_rate);
         s->bit_rate = 0;
@@ -127,7 +127,7 @@ static int control(struct af_instance_s 
     }
     if (s->min_channel_num == 0)
       s->min_channel_num = 5;
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "af_lavcac3enc config spdif:%d, bitrate:%d, "
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "af_lavcac3enc config spdif:%d, bitrate:%d, "
        "minchnum:%d.\n", s->add_iec61937_header, s->bit_rate,
        s->min_channel_num);
     return AF_OK;
@@ -171,13 +171,13 @@ static af_data_t* play(struct af_instanc
     max_output_len = AC3_MAX_CODED_FRAME_SIZE * frame_num;
 
   if (af->data->len < max_output_len) {
-    af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[libaf] Reallocating memory in module %s, "
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[libaf] Reallocating memory in module %s, "
        "old len = %i, new len = %i\n", af->info->name, af->data->len,
         max_output_len);
     free(af->data->audio);
     af->data->audio = malloc(max_output_len);
     if (!af->data->audio) {
-      af_msg(AF_MSG_FATAL,"[libaf] Could not allocate memory \n");
+      mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[libaf] Could not allocate memory \n");
       return NULL;
     }
     af->data->len = max_output_len;
@@ -231,7 +231,7 @@ static af_data_t* play(struct af_instanc
       src += s->expect_len;
       left -= s->expect_len;
     }
-    af_msg(AF_MSG_DEBUG0, "avcodec_encode_audio got %d, pending %d.\n",
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG2, "avcodec_encode_audio got %d, pending %d.\n",
        len, s->pending_len);
 
     if (s->add_iec61937_header) {
@@ -269,7 +269,7 @@ static af_data_t* play(struct af_instanc
   c->nch  = 2;
   c->bps  = 2;
   c->len  = outsize;
-  af_msg(AF_MSG_DEBUG0, "play return size %d, pending %d\n",
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG2, "play return size %d, pending %d\n",
      outsize, s->pending_len);
   return c;
 }
@@ -295,13 +295,13 @@ static int af_open(af_instance_t* af){
 
   s->lavc_acodec = avcodec_find_encoder_by_name("ac3");
   if (!s->lavc_acodec) {
-    af_msg(AF_MSG_ERROR, MSGTR_LavcAudioCodecNotFound, "ac3");
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, MSGTR_LavcAudioCodecNotFound, "ac3");
     return AF_ERROR;
   }
 
   s->lavc_actx = avcodec_alloc_context();
   if (!s->lavc_actx) {
-    af_msg(AF_MSG_ERROR, MSGTR_CouldntAllocateLavcContext);
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, MSGTR_CouldntAllocateLavcContext);
     return AF_ERROR;
   }
 

Modified: trunk/libaf/af_mp.h
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_mp.h	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_mp.h	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -21,7 +21,6 @@
 #define MPLAYER_AF_MP_H
 
 #include "config.h"
-#include "mp_msg.h"
 #include "cpudetect.h"
 
 /* Set the initialization type from mplayers cpudetect */
@@ -31,10 +30,4 @@
  ((gCpuCaps.has3DNow || gCpuCaps.hasSSE)?AF_INIT_FAST:AF_INIT_SLOW)
 #endif 
 
-#ifdef af_msg
-#undef af_msg
-#endif
-#define af_msg(lev, args... ) \
- mp_msg(MSGT_AFILTER,(((lev)<0)?((lev)+3):(((lev)==0)?MSGL_INFO:((lev)+5))), ##args )
-
 #endif /* MPLAYER_AF_MP_H */

Modified: trunk/libaf/af_pan.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_pan.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_pan.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -72,7 +72,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
   j = 0; k = 0;
   while((*cp == ':') && (k < AF_NCH)){
    sscanf(cp, ":%f%n" , &s->level[j][k], &n);
-   af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[pan] Pan level from channel %i to" 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[pan] Pan level from channel %i to" 
 	   " channel %i = %f\n",k,j,s->level[j][k]);
    cp =&cp[n];
    j++;
@@ -108,7 +108,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
 
   // Sanity check
   if(((int*)arg)[0] <= 0 || ((int*)arg)[0] > AF_NCH){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[pan] The number of output channels must be" 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[pan] The number of output channels must be" 
 	   " between 1 and %i. Current value is %i\n",AF_NCH,((int*)arg)[0]);
    return AF_ERROR;
   }

Modified: trunk/libaf/af_resample.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_resample.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_resample.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -139,7 +139,7 @@ static int set_types(struct af_instance_
   s->setup = (s->setup & ~RSMP_MASK) | RSMP_LIN;
   af->data->format = AF_FORMAT_S16_NE;
   af->data->bps  = 2;
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[resample] Using linear interpolation. \n");
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[resample] Using linear interpolation. \n");
  }
  else{
   /* If the input format is float or if float is explicitly selected
@@ -155,7 +155,7 @@ static int set_types(struct af_instance_
    af->data->format = AF_FORMAT_S16_NE;
    af->data->bps  = 2;
   }
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[resample] Using %s processing and %s frequecy"
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[resample] Using %s processing and %s frequecy"
 	  " conversion.\n",
 	  ((s->setup & RSMP_MASK) == RSMP_FLOAT)?"floating point":"integer",
 	  ((s->setup & FREQ_MASK) == FREQ_SLOPPY)?"inexact":"exact");
@@ -193,7 +193,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
   if((s->setup & RSMP_MASK) == RSMP_LIN){
    s->pt=0LL;
    s->step=((uint64_t)n->rate<<STEPACCURACY)/(uint64_t)af->data->rate+1LL;
-   af_msg(AF_MSG_DEBUG0,"[resample] Linear interpolation step: 0x%016"PRIX64".\n",
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG2, "[resample] Linear interpolation step: 0x%016"PRIX64".\n",
 	   s->step);
    af->mul = (double)af->data->rate / n->rate;
    return rv;
@@ -243,7 +243,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
    // Design prototype filter type using Kaiser window with beta = 10
    if(NULL == w || NULL == s->w || 
 	 -1 == af_filter_design_fir(s->up*L, w, &fc, LP|KAISER , 10.0)){
-	af_msg(AF_MSG_ERROR,"[resample] Unable to design prototype filter.\n");
+	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[resample] Unable to design prototype filter.\n");
 	return AF_ERROR;
    }
    // Copy data from prototype to polyphase filter
@@ -260,7 +260,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
 	}
    }
    free(w);
-   af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[resample] New filter designed up: %i "
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[resample] New filter designed up: %i "
 	   "down: %i\n", s->up, s->dn);
   }
 
@@ -288,14 +288,14 @@ static int control(struct af_instance_s*
   
   // Sanity check
   if(((int*)arg)[0] < 8000 || ((int*)arg)[0] > 192000){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[resample] The output sample frequency " 
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[resample] The output sample frequency " 
 	   "must be between 8kHz and 192kHz. Current value is %i \n",
 	   ((int*)arg)[0]);
    return AF_ERROR;
   }
 
   af->data->rate=((int*)arg)[0]; 
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[resample] Changing sample rate " 
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[resample] Changing sample rate " 
 	  "to %iHz\n",af->data->rate);
   return AF_OK;
  }

Modified: trunk/libaf/af_scaletempo.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_scaletempo.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_scaletempo.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -232,11 +232,11 @@ static af_data_t* play(struct af_instanc
  // RESIZE_LOCAL_BUFFER - can't use macro
  max_bytes_out = ((int)(data->len / s->bytes_stride_scaled) + 1) * s->bytes_stride;
  if (max_bytes_out > af->data->len) {
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE, "[libaf] Reallocating memory in module %s, "
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[libaf] Reallocating memory in module %s, "
      "old len = %i, new len = %i\n",af->info->name,af->data->len,max_bytes_out);
   af->data->audio = realloc(af->data->audio, max_bytes_out);
   if (!af->data->audio) {
-   af_msg(AF_MSG_FATAL, "[libaf] Could not allocate memory\n");
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[libaf] Could not allocate memory\n");
    return NULL;
   }
   af->data->len = max_bytes_out;
@@ -296,7 +296,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
   int frames_stride, frames_overlap;
   int i, j;
 
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE,
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V,
      "[scaletempo] %.3f speed * %.3f scale_nominal = %.3f\n",
      s->speed, s->scale_nominal, s->scale);
 
@@ -339,7 +339,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
    s->buf_overlap   = realloc(s->buf_overlap, s->bytes_overlap);
    s->table_blend   = realloc(s->table_blend, s->bytes_overlap * 4);
    if(!s->buf_overlap || !s->table_blend) {
-    af_msg(AF_MSG_FATAL, "[scaletempo] Out of memory\n");
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[scaletempo] Out of memory\n");
     return AF_ERROR;
    }
    memset(s->buf_overlap, 0, s->bytes_overlap);
@@ -377,7 +377,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
     s->buf_pre_corr = realloc(s->buf_pre_corr, s->bytes_overlap * 2 + UNROLL_PADDING);
     s->table_window = realloc(s->table_window, s->bytes_overlap * 2 - nch * bps * 2);
     if(!s->buf_pre_corr || !s->table_window) {
-     af_msg(AF_MSG_FATAL, "[scaletempo] Out of memory\n");
+     mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[scaletempo] Out of memory\n");
      return AF_ERROR;
     }
     memset((char *)s->buf_pre_corr + s->bytes_overlap * 2, 0, UNROLL_PADDING);
@@ -394,7 +394,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
     s->buf_pre_corr = realloc(s->buf_pre_corr, s->bytes_overlap);
     s->table_window = realloc(s->table_window, s->bytes_overlap - nch * bps);
     if(!s->buf_pre_corr || !s->table_window) {
-     af_msg(AF_MSG_FATAL, "[scaletempo] Out of memory\n");
+     mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[scaletempo] Out of memory\n");
      return AF_ERROR;
     }
     pw = s->table_window;
@@ -415,11 +415,11 @@ static int control(struct af_instance_s*
    = (s->frames_search + frames_stride + frames_overlap) * bps * nch;
   s->buf_queue = realloc(s->buf_queue, s->bytes_queue + UNROLL_PADDING);
   if(!s->buf_queue) {
-   af_msg(AF_MSG_FATAL, "[scaletempo] Out of memory\n");
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[scaletempo] Out of memory\n");
    return AF_ERROR;
   }
 
-  af_msg (AF_MSG_DEBUG0, "[scaletempo] "
+  mp_msg (MSGT_AFILTER, MSGL_DBG2, "[scaletempo] "
       "%.2f stride_in, %i stride_out, %i standing, "
       "%i overlap, %i search, %i queue, %s mode\n",
       s->frames_stride_scaled,
@@ -470,25 +470,25 @@ static int control(struct af_instance_s*
    return AF_ERROR;
   }
   if (s->scale_nominal <= 0) {
-   af_msg(AF_MSG_ERROR, "[scaletempo] "
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[scaletempo] "
       MSGTR_ErrorParsingCommandLine ": " MSGTR_AF_ValueOutOfRange
       ": scale > 0\n");
    return AF_ERROR;
   }
   if (s->ms_stride <= 0) {
-   af_msg(AF_MSG_ERROR, "[scaletempo] "
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[scaletempo] "
       MSGTR_ErrorParsingCommandLine ": " MSGTR_AF_ValueOutOfRange
       ": stride > 0\n");
    return AF_ERROR;
   }
   if (s->percent_overlap < 0 || s->percent_overlap > 1) {
-   af_msg(AF_MSG_ERROR, "[scaletempo] "
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[scaletempo] "
       MSGTR_ErrorParsingCommandLine ": " MSGTR_AF_ValueOutOfRange
       ": 0 <= overlap <= 1\n");
    return AF_ERROR;
   }
   if (s->ms_search < 0) {
-   af_msg(AF_MSG_ERROR, "[scaletempo] "
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[scaletempo] "
       MSGTR_ErrorParsingCommandLine ": " MSGTR_AF_ValueOutOfRange
       ": search >= 0\n");
    return AF_ERROR;
@@ -507,14 +507,14 @@ static int control(struct af_instance_s*
     s->speed_tempo = 1;
     s->speed_pitch = 1;
    } else {
-    af_msg(AF_MSG_ERROR, "[scaletempo] "
+    mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[scaletempo] "
        MSGTR_ErrorParsingCommandLine ": " MSGTR_AF_ValueOutOfRange
        ": speed=[pitch|tempo|none|both]\n");
     return AF_ERROR;
    }
   }
   s->scale = s->speed * s->scale_nominal;
-  af_msg(AF_MSG_DEBUG0, "[scaletempo] %6.3f scale, %6.2f stride, %6.2f overlap, %6.2f search, speed = %s\n", s->scale_nominal, s->ms_stride, s->percent_overlap, s->ms_search, (s->speed_tempo?(s->speed_pitch?"tempo and speed":"tempo"):(s->speed_pitch?"pitch":"none")));
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG2, "[scaletempo] %6.3f scale, %6.2f stride, %6.2f overlap, %6.2f search, speed = %s\n", s->scale_nominal, s->ms_stride, s->percent_overlap, s->ms_search, (s->speed_tempo?(s->speed_pitch?"tempo and speed":"tempo"):(s->speed_pitch?"pitch":"none")));
   return AF_OK;
  }
  }

Modified: trunk/libaf/af_sinesuppress.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_sinesuppress.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_sinesuppress.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -130,7 +130,7 @@ static af_data_t* play_s16(struct af_ins
   s->pos += 2 * M_PI * s->freq / data->rate;
  }
 
-  af_msg(AF_MSG_VERBOSE,"[sinesuppress] f:%8.2f: amp:%8.2f\n", s->freq, sqrt(s->real*s->real + s->imag*s->imag) / s->ref);
+  mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_V, "[sinesuppress] f:%8.2f: amp:%8.2f\n", s->freq, sqrt(s->real*s->real + s->imag*s->imag) / s->ref);
 
  return data;
 }

Modified: trunk/libaf/af_sub.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_sub.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_sub.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -94,7 +94,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
  case AF_CONTROL_SUB_CH | AF_CONTROL_SET: // Requires reinit
   // Sanity check
   if((*(int*)arg >= AF_NCH) || (*(int*)arg < 0)){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[sub] Subwoofer channel number must be between "
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[sub] Subwoofer channel number must be between "
 	   " 0 and %i current value is %i\n", AF_NCH-1, *(int*)arg);
    return AF_ERROR;
   }
@@ -106,7 +106,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
  case AF_CONTROL_SUB_FC | AF_CONTROL_SET: // Requires reinit
   // Sanity check
   if((*(float*)arg > 300) || (*(float*)arg < 20)){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[sub] Cutoff frequency must be between 20Hz and"
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[sub] Cutoff frequency must be between 20Hz and"
 	   " 300Hz current value is %0.2f",*(float*)arg);
    return AF_ERROR;
   }

Modified: trunk/libaf/af_surround.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_surround.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_surround.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -98,13 +98,13 @@ static int control(struct af_instance_s*
   af->data->bps  = 4;
 
   if (af->data->nch != 4){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[surround] Only stereo input is supported.\n");
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[surround] Only stereo input is supported.\n");
    return AF_DETACH;
   }
   // Surround filer coefficients
   fc = 2.0 * 7000.0/(float)af->data->rate;
   if (-1 == af_filter_design_fir(L, s->w, &fc, LP|HAMMING, 0)){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[surround] Unable to design low-pass filter.\n");
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[surround] Unable to design low-pass filter.\n");
    return AF_ERROR;
   }
 
@@ -117,7 +117,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
   s->dl = calloc(LD,af->data->bps);
   s->dr = calloc(LD,af->data->bps);
   if((NULL == s->dl) || (NULL == s->dr))
-   af_msg(AF_MSG_FATAL,"[delay] Out of memory\n");
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_FATAL, "[delay] Out of memory\n");
   
   // Initialize delay queue index
   if(AF_OK != af_from_ms(1, &s->d, &s->wi, af->data->rate, 0.0, 1000.0))
@@ -137,7 +137,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
   float d = 0;
   sscanf((char*)arg,"%f",&d);
   if ((d < 0) || (d > 1000)){
-   af_msg(AF_MSG_ERROR,"[surround] Invalid delay time, valid time values"
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_ERR, "[surround] Invalid delay time, valid time values"
 	   " are 0ms to 1000ms current value is %0.3f ms\n",d);
    return AF_ERROR;
   }

Modified: trunk/libaf/af_volume.c
==============================================================================
--- trunk/libaf/af_volume.c	Sat Mar 28 20:24:08 2009	(r29087)
+++ trunk/libaf/af_volume.c	Sat Mar 28 20:57:56 2009	(r29088)
@@ -78,7 +78,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
    float x = 2.0*M_PI*15.0/(float)af->data->rate;
    float t = 2.0-cos(x);
    s->time = 1.0 - (t - sqrt(t*t - 1));
-   af_msg(AF_MSG_DEBUG0,"[volume] Forgetting factor = %0.5f\n",s->time);
+   mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_DBG2, "[volume] Forgetting factor = %0.5f\n",s->time);
    af->data->format = AF_FORMAT_FLOAT_NE;
    af->data->bps  = 4;
   }
@@ -122,7 +122,7 @@ static int control(struct af_instance_s*
    for(i=0;i<AF_NCH;i++)
 	m=max(m,s->max[i]);
 	af_to_dB(1, &m, &m, 10.0);
-	af_msg(AF_MSG_INFO,"[volume] The maximum volume was %0.2fdB \n", m);
+	mp_msg(MSGT_AFILTER, MSGL_INFO, "[volume] The maximum volume was %0.2fdB \n", m);
   }
   return AF_OK;
  }


More information about the MPlayer-cvslog mailing list