[MPlayer-cvslog] r34051 - in trunk: Makefile gui/ui/gtk/about.c help/help_mp-de.h

ib subversion at mplayerhq.hu
Fri Sep 2 11:58:56 CEST 2011


Author: ib
Date: Fri Sep 2 11:58:55 2011
New Revision: 34051

Log:
Add the MPlayer title string to the about box.

Additionally, indent URL less, put first names before surnames,
add my name and revise some translation strings.

Modified:
  trunk/Makefile
  trunk/gui/ui/gtk/about.c

Changes in other areas also in this revision:
Modified:
  trunk/help/help_mp-de.h

Modified: trunk/Makefile
==============================================================================
--- trunk/Makefile	Thu Sep 1 23:49:22 2011	(r34050)
+++ trunk/Makefile	Fri Sep 2 11:58:55 2011	(r34051)
@@ -824,7 +824,7 @@ checkheaders: $(ALLHEADERS:.h=.ho)
 # Make sure all generated header files are created.
 codec-cfg.o: codecs.conf.h
 $(DEP_FILES) $(MENCODER_DEPS) $(MPLAYER_DEPS): help_mp.h
-mpcommon.o osdep/mplayer-rc.o: version.h
+mpcommon.o osdep/mplayer-rc.o gui/ui/gtk/about.o: version.h
 
 osdep/mplayer-rc.o: osdep/mplayer.exe.manifest
 

Modified: trunk/gui/ui/gtk/about.c
==============================================================================
--- trunk/gui/ui/gtk/about.c	Thu Sep 1 23:49:22 2011	(r34050)
+++ trunk/gui/ui/gtk/about.c	Fri Sep 2 11:58:55 2011	(r34051)
@@ -19,6 +19,7 @@
 #include "config.h"
 #include "gui/app.h"
 #include "help_mp.h"
+#include "version.h"
 
 #include "gui/ui/pixmaps/emblem.xpm"
 #include "gui/ui/widgets.h"
@@ -56,6 +57,8 @@ GtkWidget * create_About( void )
 
  GtkAccelGroup * accel_group;
 
+ char title[128];
+
  accel_group=gtk_accel_group_new();
 
  About=gtk_window_new( GTK_WINDOW_TOPLEVEL );
@@ -102,235 +105,239 @@ GtkWidget * create_About( void )
  gtk_widget_set_name( AboutText,"AboutText" );
  gtk_widget_show( AboutText );
  gtk_container_add( GTK_CONTAINER( scrolledwindow1 ),AboutText );
+ snprintf(title, sizeof(title), MP_TITLE, "MPlayer");
 #ifdef CONFIG_GTK2
+ gtk_text_buffer_insert (AboutTextBuffer, &iter, title, -1);
  gtk_text_buffer_insert (AboutTextBuffer, &iter,
 #else
+ gtk_text_insert( GTK_TEXT( AboutText ),NULL,NULL,NULL, title, -1 );
  gtk_text_insert( GTK_TEXT( AboutText ),NULL,NULL,NULL,
 #endif
  	"\n"
 	MSGTR_ABOUT_UHU
-	"       (http://www.uhulinux.hu/)\n"
+	"    (http://www.uhulinux.hu/)\n"
 	"\n"
 	MSGTR_ABOUT_Contributors
 	"\n"
-	"   * Ackermann, Andreas\n"
+	"   * Andreas Ackermann\n"
 	"   * adland\n"
-	"   * Anholt, Eric\n"
-	"   * Ashberg, Folke\n"
-	"   * Balatoni, Dénes\n"
-	"   * Barat, Zsolt\n"
-	"   * Barbato, Luca\n"
-	"   * Baryshkov, Dmitry\n"
-	"   * Baudet, Bertrand\n"
-	"   * Bedel, Alban\n"
-	"   * Behrisch, Michael\n"
-	"   * Belev, Luchezar\n"
-	"   * Bérczi, Gábor\n"
-	"   * Berecz, Szabolcs\n"
-	"   * Beregszászi, Alex\n"
-	"   * Bitterberg, Tilmann\n"
-	"   * Biurrun, Diego\n"
-	"   * Blomenkamp, Marcsu\n"
-	"   * Buehler, Andrew\n"
-	"   * Bulgroz, Eviv\n"
-	"   * Bünemann, Felix\n"
-	"   * Bunkus, Moritz\n"
-	"   * Christiansen, Dan Villiom Podlaski\n"
-	"   * Clagg, Jeff\n"
-	"   * Compn\n"
-	"   * Comstedt, Marcus\n"
-	"   * Cook, Kees\n"
-	"   * Davies, Stephen\n"
-	"   * Di Vita, Piero\n"
-	"   * Diedrich, Tobias\n"
-	"   * Dietrich, Florian\n"
-	"   * Dobbelaere, Jeroen\n"
-	"   * Döffinger, Reimar\n"
-	"   * Dolbeau, Romain\n"
-	"   * Dönmez, Ismail\n"
-	"   * Edele, Robert\n"
-	"   * Egger, Christoph\n"
-	"   * Elsinghorst, Paul Wilhelm\n"
-	"   * Ernesti, Bernd\n"
-	"   * Falco, Salvatore\n"
-	"   * Feigl, Johannes\n"
-	"   * Felker, D Richard III\n"
-	"   * Ferguson, Tim\n"
-	"   * Finlayson, Ross\n"
-	"   * Forghieri, Daniele\n"
-	"   * Foth, Kilian A.\n"
-	"   * Franz, Fabian\n"
-	"   * Gansser, Martin\n"
-	"   * Gereöffy, Árpád\n"
-	"   * Giani, Matteo\n"
-	"   * Goethel, Sven\n"
-	"   * Gomez Garcia, German\n"
-	"   * Gottwald, Alexander\n"
-	"   * Graffam, Michael\n"
-	"   * Gritsenko, Andriy N.\n"
-	"   * Guyomarch, Rémi\n"
-	"   * Hammelmann, Jürgen\n"
-	"   * Hertel, Christopher R.\n"
-	"   * Hess, Andreas\n"
-	"   * Hickey, Corey\n"
-	"   * Hidvégi, Zoltán\n"
-	"   * Hoffmann, Jens\n"
-	"   * Holm, David\n"
-	"   * Horst, Bohdan\n"
-	"   * Hug, Hampa\n"
-	"   * Hurka, Tomas\n"
-	"   * Isani, Sidik\n"
-	"   * Issaris, Panagiotis\n"
-	"   * Jacobs, Aurelien\n"
-	"   * Jelveh, Reza\n"
-	"   * Jermann, Jonas\n"
-	"   * Johansson, Anders\n"
-	"   * Kain, Nicholas\n"
-	"   * Kalinski, Filip\n"
-	"   * Kalvachev, Ivan\n"
-	"   * Kaniewski, Wojtek\n"
-	"   * Kaplan, Kim Minh\n"
-	"   * Kärkkäinen, Samuli\n"
-	"   * Keil, Jürgen\n"
-	"   * Kesterson, Robert\n"
-	"   * Kinali, Attila\n"
-	"   * Kovriga, Gregory\n"
-	"   * Kühling, David\n"
-	"   * Kuivinen, Fredrik\n"
-	"   * Kurshev, Nick\n"
-	"   * Kuschak, Brian\n"
-	"   * Kushnir, Vladimir\n"
-	"   * Lambley, Dave\n"
-	"   * László, Gyula\n"
-	"   * Le Gaillart, Nicolas\n"
-	"   * Lénárt, Gábor\n"
-	"   * Leroy, Colin\n"
-	"   * Liljeblad, Oskar\n"
-	"   * Lin, Sam\n"
-	"   * Lombard, Pierre\n"
-	"   * Madick, Puk\n"
-	"   * Makovicka, Jindrich\n"
-	"   * Marek, Rudolf\n"
-	"   * Megyer, László\n"
-	"   * Melanson, Mike\n"
-	"   * von Merkatz, Arwed\n"
-	"   * Merritt, Loren\n"
-	"   * Mierzejewski, Dominik\n"
-	"   * Milushev, Mihail\n"
-	"   * Mistry, Nehal\n"
-	"   * Mohari, András\n"
-	"   * Mueller, Steven\n"
-	"   * Neundorf, Alexander\n"
-	"   * Niedermayer, Michael\n"
-	"   * Noring, Fredrik\n"
-	"   * Ohm, Christian\n"
-	"   * Parrish, Joey\n"
-	"   * Pietrzak, Dariusz\n"
-	"   * Plourde, Nicolas\n"
-	"   * Poettering, Lennart\n"
-	"   * Poirier, Guillaume\n"
-	"   * Ponekker, Zoltán\n"
-	"   * van Poorten, Ivo\n"
-	"   * Ran, Lu\n"
-	"   * Reder, Uwe\n"
+	"   * Eric Anholt\n"
+	"   * Folke Ashberg\n"
+	"   * Dénes Balatoni\n"
+	"   * Zsolt Barat\n"
+	"   * Luca Barbato\n"
+	"   * Dmitry Baryshkov\n"
+	"   * Bertrand Baudet\n"
+	"   * Alban Bedel\n"
+	"   * Michael Behrisch\n"
+	"   * Luchezar Belev\n"
+	"   * Gábor Bérczi\n"
+	"   * Szabolcs Berecz\n"
+	"   * Alex Beregszászi\n"
+	"   * Tilmann Bitterberg\n"
+	"   * Diego Biurrun\n"
+	"   * Marcsu Blomenkamp\n"
+	"   * Ingo Brückl\n"
+	"   * Andrew Buehler\n"
+	"   * Eviv Bulgroz\n"
+	"   * Felix Bünemann\n"
+	"   * Moritz Bunkus\n"
+	"   * Dan Villiom Podlaski Christiansen\n"
+	"   * Jeff Clagg\n"
+	"   * compn\n"
+	"   * Marcus Comstedt\n"
+	"   * Kees Cook\n"
+	"   * Stephen Davies\n"
+	"   * Piero Di Vita\n"
+	"   * Tobias Diedrich\n"
+	"   * Florian Dietrich\n"
+	"   * Jeroen Dobbelaere\n"
+	"   * Reimar Döffinger\n"
+	"   * Romain Dolbeau\n"
+	"   * Ismail Dönmez\n"
+	"   * Robert Edele\n"
+	"   * Christoph Egger\n"
+	"   * Paul Wilhelm Elsinghorst\n"
+	"   * Bernd Ernesti\n"
+	"   * Salvatore Falco\n"
+	"   * Johannes Feigl\n"
+	"   * D Richard III Felker\n"
+	"   * Tim Ferguson\n"
+	"   * Ross Finlayson\n"
+	"   * Daniele Forghieri\n"
+	"   * Kilian A. Foth\n"
+	"   * Fabian Franz\n"
+	"   * Martin Gansser\n"
+	"   * Árpád Gereöffy\n"
+	"   * Matteo Giani\n"
+	"   * Sven Goethel\n"
+	"   * German Gomez Garcia\n"
+	"   * Alexander Gottwald\n"
+	"   * Michael Graffam\n"
+	"   * Andriy N. Gritsenko\n"
+	"   * Rémi Guyomarch\n"
+	"   * Jürgen Hammelmann\n"
+	"   * Christopher R. Hertel\n"
+	"   * Andreas Hess\n"
+	"   * Corey Hickey\n"
+	"   * Zoltán Hidvégi\n"
+	"   * Jens Hoffmann\n"
+	"   * David Holm\n"
+	"   * Bohdan Horst\n"
+	"   * Hampa Hug\n"
+	"   * Tomas Hurka\n"
+	"   * Sidik Isani\n"
+	"   * Panagiotis Issaris\n"
+	"   * Aurelien Jacobs\n"
+	"   * Reza Jelveh\n"
+	"   * Jonas Jermann\n"
+	"   * Anders Johansson\n"
+	"   * Nicholas Kain\n"
+	"   * Filip Kalinski\n"
+	"   * Ivan Kalvachev\n"
+	"   * Wojtek Kaniewski\n"
+	"   * Kim Minh Kaplan\n"
+	"   * Samuli Kärkkäinen\n"
+	"   * Jürgen Keil\n"
+	"   * Robert Kesterson\n"
+	"   * Attila Kinali\n"
+	"   * Gregory Kovriga\n"
+	"   * David Kühling\n"
+	"   * Fredrik Kuivinen\n"
+	"   * Nick Kurshev\n"
+	"   * Brian Kuschak\n"
+	"   * Vladimir Kushnir\n"
+	"   * Dave Lambley\n"
+	"   * Gyula László\n"
+	"   * Nicolas Le Gaillart\n"
+	"   * Gábor Lénárt\n"
+	"   * Colin Leroy\n"
+	"   * Oskar Liljeblad\n"
+	"   * Sam Lin\n"
+	"   * Pierre Lombard\n"
+	"   * Puk Madick\n"
+	"   * Jindrich Makovicka\n"
+	"   * Rudolf Marek\n"
+	"   * László Megyer\n"
+	"   * Mike Melanson\n"
+	"   * Arwed von Merkatz\n"
+	"   * Loren Merritt\n"
+	"   * Dominik Mierzejewski\n"
+	"   * Mihail Milushev\n"
+	"   * Nehal Mistry\n"
+	"   * András Mohari\n"
+	"   * Steven Mueller\n"
+	"   * Alexander Neundorf\n"
+	"   * Michael Niedermayer\n"
+	"   * Fredrik Noring\n"
+	"   * Christian Ohm\n"
+	"   * Joey Parrish\n"
+	"   * Dariusz Pietrzak\n"
+	"   * Nicolas Plourde\n"
+	"   * Lennart Poettering\n"
+	"   * Guillaume Poirier\n"
+	"   * Zoltán Ponekker\n"
+	"   * Ivo van Poorten\n"
+	"   * Lu Ran\n"
+	"   * Uwe Reder\n"
 	"   * rgselk\n"
 	"   * Rune Petersen\n"
-	"   * Saari, Ville\n"
-	"   * Sabbi, Nico\n"
-	"   * Sandell, Björn\n"
-	"   * Sauerbeck, Tilman\n"
-	"   * Scherthan, Frank\n"
-	"   * Schneider, Florian\n"
-	"   * Schoenbrunner, Oliver\n"
-	"   * Shimon, Oded\n"
-	"   * Simon, Peter\n"
-	"   * Snel, Rik\n"
-	"   * Sommer, Sascha\n"
-	"   * Strasser, Alexander\n"
-	"   * Strzelecki, Kamil\n"
-	"   * Svoboda, Jiri\n"
-	"   * Swain, Robert\n"
-	"   * Syrjälä, Ville\n"
-	"   * Szecsi, Gabor\n"
-	"   * Tackaberry, Jason\n"
-	"   * Tam, Howell\n"
-	"   * Tlalka, Adam\n"
-	"   * Tiesi, Gianluigi\n"
-	"   * Togni, Roberto\n"
-	"   * Tropea, Salvador Eduardo\n"
-	"   * Vajna, Miklós\n"
-	"   * Verdejo Pinochet, Reynaldo H.\n"
-	"   * Wigren, Per\n"
-	"   * Witt, Derek J\n"
-	"   * Young, Alan\n"
-	"   * Zaprzala, Artur\n"
-	"   * Zealey, Mark\n"
-	"   * Ziv-Av, Matan\n"
-	"   * Zoltán, Márk Vicián\n"
+	"   * Ville Saari\n"
+	"   * Nico Sabbi\n"
+	"   * Björn Sandell\n"
+	"   * Tilman Sauerbeck\n"
+	"   * Frank Scherthan\n"
+	"   * Florian Schneider\n"
+	"   * Oliver Schoenbrunner\n"
+	"   * Oded Shimon\n"
+	"   * Peter Simon\n"
+	"   * Rik Snel\n"
+	"   * Sascha Sommer\n"
+	"   * Alexander Strasser\n"
+	"   * Kamil Strzelecki\n"
+	"   * Jiri Svoboda\n"
+	"   * Robert Swain\n"
+	"   * Ville Syrjälä\n"
+	"   * Gabor Szecsi\n"
+	"   * Jason Tackaberry\n"
+	"   * Howell Tam\n"
+	"   * Adam Tlalka\n"
+	"   * Gianluigi Tiesi\n"
+	"   * Roberto Togni\n"
+	"   * Salvador Eduardo Tropea\n"
+	"   * Miklós Vajna\n"
+	"   * Reynaldo H. Verdejo Pinochet\n"
+	"   * Per Wigren\n"
+	"   * Derek J Witt\n"
+	"   * Alan Young\n"
+	"   * Artur Zaprzala\n"
+	"   * Mark Zealey\n"
+	"   * Matan Ziv-Av\n"
+	"   * Márk Vicián Zoltán\n"
 	"\n"
 	MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions
 	"\n"
-	"   * Bellard, Fabrice\n"
-	"   * Chappelier, Vivien and Vincent, Damien\n"
-	"   * Hipp, Michael\n"
-	"   * Holtzman, Aaron\n"
-	"   * Janovetz, Jake\n"
-	"   * Kabelac, Zdenek\n"
-	"   * Kuznetsov, Eugene\n"
-	"   * Lespinasse, Michel\n"
-	"   * Podlipec, Mark\n"
+	"   * Fabrice Bellard\n"
+	"   * Vivien Chappelier\n"
+	"   * Michael Hipp\n"
+	"   * Aaron Holtzman\n"
+	"   * Jake Janovetz\n"
+	"   * Zdenek Kabelac\n"
+	"   * Eugene Kuznetsov\n"
+	"   * Michel Lespinasse\n"
+	"   * Mark Podlipec\n"
+	"   * Damien Vincent\n"
 	"\n"
 	MSGTR_ABOUT_Translations
 	"\n"
-	"   * Biernat, Marcin\n"
-	"   * Fargas, Marc\n"
-	"   * Heryan, Jiri\n"
-	"   * Jarycki, Marek\n"
-	"   * Kaplita, Leszek\n"
-	"   * Krämer, Sebastian\n"
-	"   * López, Juan Martin\n"
-	"   * Michniewski, Piotr\n"
-	"   * Misiorny, Jakub\n"
-	"   * Mizda, Gábor\n"
-	"   * Paszta, Maciej\n"
-	"   * Proszek, Łukasz\n"
-	"   * Schiller, Wacław\n"
-	"   * Zubimendi, Andoni\n"
+	"   * Marcin Biernat\n"
+	"   * Marc Fargas\n"
+	"   * Jiri Heryan\n"
+	"   * Marek Jarycki\n"
+	"   * Leszek Kaplita\n"
+	"   * Sebastian Krämer\n"
+	"   * Juan Martin López\n"
+	"   * Piotr Michniewski\n"
+	"   * Jakub Misiorny\n"
+	"   * Gábor Mizda\n"
+	"   * Maciej Paszta\n"
+	"   * Łukasz Proszek\n"
+	"   * Wacław Schiller\n"
+	"   * Andoni Zubimendi\n"
 	"\n"
 	MSGTR_ABOUT_Skins
 	"\n"
 	"   * Azrael\n"
-	"   * Bekesi, Viktor\n"
+	"   * Viktor Bekesi\n"
+	"   * Ingo Brückl\n"
+	"   * Andrew Carpenter\n"
+	"   * Charles Foucault\n"
+	"   * Attila Gyimesi\n"
+	"   * Alban Hertroys\n"
+	"   * Balint Kiss\n"
+	"   * Andre Kuehne\n"
+	"   * Rüdiger Kuhlmann\n"
+	"   * Dan Naumov\n"
+	"   * Ryan Northam\n"
+	"   * Juan Pablo Oyarzun Arroyo\n"
+	"   * DongCheon Park\n"
+	"   * Jurgen Pehrson\n"
+	"   * Nikola Pizurica\n"
+	"   * Oliwier Ptak\n"
+	"   * Pasquale Riccio\n"
 	"   * Burt.S.\n"
-	"   * Carpenter, Andrew\n"
-	"   * Foucault, Charles\n"
-	"   * Gyimesi, Attila\n"
-	"   * Hertroys, Alban\n"
-	"   * Juan Pablo\n"
-	"   * Kiss, Balint\n"
-	"   * Kuehne, Andre\n"
-	"   * Kuhlmann, Rüdiger\n"
-	"   * Naumov, Dan\n"
-	"   * Northam, Ryan\n"
-	"   * Oyarzun Arroyo\n"
-	"   * Park, DongCheon\n"
-	"   * Pehrson, Jurgen\n"
-	"   * Pizurica, Nikola\n"
-	"   * Ptak, Oliwier\n"
-	"   * Riccio, Pasquale\n"
-	"   * Schultz, Jesper\n"
-	"   * Szumiela, Marcin\n"
-	"   * Tisi, Massimo\n"
-	"   * Tyr, Jiri jun.\n"
-	"   * Vasilev, Ognian\n"
-	"   * Veres, Imre\n"
-	"   * Vesko, Radic\n"
-	"   * Vigvary, Balasz\n"
-	"   * Weber, Andrew\n"
-	"   * Whitmore, Gary Jr.\n"
-	"   * Wilamowski, Franciszek\n"
-	"   * Zeising, Michael\n"
-	"\n",-1 );
+	"   * Jesper Schultz\n"
+	"   * Marcin Szumiela\n"
+	"   * Massimo Tisi\n"
+	"   * Jiri jun. Tyr\n"
+	"   * Ognian Vasilev\n"
+	"   * Imre Veres\n"
+	"   * Radic Vesko\n"
+	"   * Balasz Vigvary\n"
+	"   * Andrew Weber\n"
+	"   * Gary Jr. Whitmore\n"
+	"   * Franciszek Wilamowski\n"
+	"   * Michael Zeising", -1 );
 
  AddHSeparator( vbox );
  Ok=AddButton( MSGTR_Ok,AddHButtonBox( vbox ) );


More information about the MPlayer-cvslog mailing list