[MPlayer-cvslog] r36798 - trunk/gui/dialog/menu.c

ib subversion at mplayerhq.hu
Fri Feb 7 19:17:05 CET 2014


Author: ib
Date: Fri Feb 7 19:17:05 2014
New Revision: 36798

Log:
Use native names of languages instead of English ones.

(This is a compromise between localization and the effort to translate
every language name into every language we are supporting.)

It should easily allow anyone who understands a certain language to find
the corresponding menu entry.

Additionally, remove languages (almost) ceased to be a living language,
remove collective language codes and arrange all language codes
alphabetically.

Modified:
  trunk/gui/dialog/menu.c

Modified: trunk/gui/dialog/menu.c
==============================================================================
--- trunk/gui/dialog/menu.c	Fri Feb 7 19:14:22 2014	(r36797)
+++ trunk/gui/dialog/menu.c	Fri Feb 7 19:17:05 2014	(r36798)
@@ -221,177 +221,155 @@ typedef struct
 #define lng( a,b ) ( (int)(a) * 256 + b )
 static Languages_t Languages[] =
     {
-      { lng( 'a','b' ), "Abkhazian"         },
-      { lng( 'a','a' ), "Afar"            },
-      { lng( 'a','f' ), "Afrikaans"         },
-      { lng( 's','q' ), "Albanian"          },
-      { lng( 'a','m' ), "Amharic"          },
-      { lng( 'a','r' ), "Arabic"           },
-      { lng( 'h','y' ), "Armenian"          },
-      { lng( 'a','s' ), "Assamese"          },
-      { lng( 'a','e' ), "Avestan"          },
-      { lng( 'a','y' ), "Aymara"           },
-      { lng( 'a','z' ), "Azerbaijani"        },
-      { lng( 'b','a' ), "Bashkir"          },
-      { lng( 'e','u' ), "Basque"           },
-      { lng( 'b','e' ), "Belarusian"         },
-      { lng( 'b','n' ), "Bengali"          },
-      { lng( 'b','h' ), "Bihari"           },
-      { lng( 'b','i' ), "Bislama"          },
-      { lng( 'b','s' ), "Bosnian"          },
-      { lng( 'b','r' ), "Breton"           },
-      { lng( 'b','g' ), "Bulgarian"         },
-      { lng( 'm','y' ), "Burmese"          },
-      { lng( 'c','a' ), "Catalan"          },
-      { lng( 'c','h' ), "Chamorro"          },
-      { lng( 'c','e' ), "Chechen"          },
-      { lng( 'n','y' ), "Chichewa;Nyanja"      },
-      { lng( 'z','h' ), "Chinese"          },
-      { lng( 'c','u' ), "ChurchSlavic"        },
-      { lng( 'c','v' ), "Chuvash"          },
-      { lng( 'k','w' ), "Cornish"          },
-      { lng( 'c','o' ), "Corsican"          },
-      { lng( 'h','r' ), "Croatian"          },
-      { lng( 'c','s' ), "Czech"           },
-      { lng( 'd','a' ), "Danish"           },
-      { lng( 'n','l' ), "Dutch"           },
-      { lng( 'd','z' ), "Dzongkha"          },
-      { lng( 'e','n' ), "English"          },
-      { lng( 'e','o' ), "Esperanto"         },
-      { lng( 'e','t' ), "Estonian"          },
-      { lng( 'f','o' ), "Faroese"          },
-      { lng( 'f','j' ), "Fijian"           },
-      { lng( 'f','i' ), "Finnish"          },
-      { lng( 'f','r' ), "French"           },
-      { lng( 'f','y' ), "Frisian"          },
-      { lng( 'g','d' ), "Gaelic(Scots"        },
-      { lng( 'g','l' ), "Gallegan"          },
-      { lng( 'k','a' ), "Georgian"          },
-      { lng( 'd','e' ), "German"           },
-      { lng( 'e','l' ), "Greek"           },
-      { lng( 'g','n' ), "Guarani"          },
-      { lng( 'g','u' ), "Gujarati"          },
-      { lng( 'h','a' ), "Hausa"           },
-      { lng( 'h','e' ), "Hebrew"           },
-      { lng( 'i','w' ), "Hebrew"           },
-      { lng( 'h','z' ), "Herero"           },
-      { lng( 'h','i' ), "Hindi"           },
-      { lng( 'h','o' ), "HiriMotu"          },
-      { lng( 'h','u' ), "Hungarian"         },
-      { lng( 'i','s' ), "Icelandic"         },
-      { lng( 'i','d' ), "Indonesian"         },
-      { lng( 'i','n' ), "Indonesian"         },
-      { lng( 'i','a' ), "Interlingua"        },
-      { lng( 'i','e' ), "Interlingue"        },
-      { lng( 'i','u' ), "Inuktitut"         },
-      { lng( 'i','k' ), "Inupiaq"          },
-      { lng( 'g','a' ), "Irish"           },
-      { lng( 'i','t' ), "Italian"          },
-      { lng( 'j','a' ), "Japanese"          },
-      { lng( 'j','v' ), "Javanese"          },
-      { lng( 'j','w' ), "Javanese"          },
-      { lng( 'k','l' ), "Kalaallisut"        },
-      { lng( 'k','n' ), "Kannada"          },
-      { lng( 'k','s' ), "Kashmiri"          },
-      { lng( 'k','k' ), "Kazakh"           },
-      { lng( 'k','m' ), "Khmer"           },
-      { lng( 'k','i' ), "Kikuyu"           },
-      { lng( 'r','w' ), "Kinyarwanda"        },
-      { lng( 'k','y' ), "Kirghiz"          },
-      { lng( 'k','v' ), "Komi"            },
-      { lng( 'k','o' ), "Korean"           },
-      { lng( 'k','j' ), "Kuanyama"          },
-      { lng( 'k','u' ), "Kurdish"          },
-      { lng( 'l','o' ), "Lao"            },
-      { lng( 'l','a' ), "Latin"           },
-      { lng( 'l','v' ), "Latvian"          },
-      { lng( 'l','b' ), "Letzeburgesch"       },
-      { lng( 'l','n' ), "Lingala"          },
-      { lng( 'l','t' ), "Lithuanian"         },
-      { lng( 'm','k' ), "Macedonian"         },
-      { lng( 'm','g' ), "Malagasy"          },
-      { lng( 'm','s' ), "Malay"           },
-      { lng( 'm','l' ), "Malayalam"         },
-      { lng( 'm','t' ), "Maltese"          },
-      { lng( 'g','v' ), "Manx"            },
-      { lng( 'm','i' ), "Maori"           },
-      { lng( 'm','r' ), "Marathi"          },
-      { lng( 'm','h' ), "Marshall"          },
-      { lng( 'm','o' ), "Moldavian"         },
-      { lng( 'm','n' ), "Mongolian"         },
-      { lng( 'n','a' ), "Nauru"           },
-      { lng( 'n','v' ), "Navajo"           },
-      { lng( 'n','d' ), "North Ndebele"       },
-      { lng( 'n','r' ), "South Ndebele"       },
-      { lng( 'n','g' ), "Ndonga"           },
-      { lng( 'n','e' ), "Nepali"           },
-      { lng( 's','e' ), "NorthernSami"        },
-      { lng( 'n','o' ), "Norwegian"         },
-      { lng( 'n','b' ), "NorwegianBokmål"      },
-      { lng( 'n','n' ), "NorwegianNynorsk"      },
-      { lng( 'n','y' ), "Nyanja;Chichewa"      },
-      { lng( 'o','c' ), "Occitan(post1500;Provençal" },
-      { lng( 'o','r' ), "Oriya"           },
-      { lng( 'o','m' ), "Oromo"           },
-      { lng( 'o','s' ), "Ossetian;Ossetic"      },
-      { lng( 'p','i' ), "Pali"            },
-      { lng( 'p','a' ), "Panjabi"          },
-      { lng( 'f','a' ), "Persian"          },
-      { lng( 'p','l' ), "Polish"           },
-      { lng( 'p','t' ), "Portuguese"         },
-      { lng( 'o','c' ), "Provençal;Occitan(post1500" },
-      { lng( 'p','s' ), "Pushto"           },
-      { lng( 'q','u' ), "Quechua"          },
-      { lng( 'r','m' ), "Raeto-Romance"       },
-      { lng( 'r','o' ), "Romanian"          },
-      { lng( 'r','n' ), "Rundi"           },
-      { lng( 'r','u' ), "Russian"          },
-      { lng( 's','m' ), "Samoan"           },
-      { lng( 's','g' ), "Sango"           },
-      { lng( 's','a' ), "Sanskrit"          },
-      { lng( 's','c' ), "Sardinian"         },
-      { lng( 's','r' ), "Serbian"          },
-      { lng( 's','n' ), "Shona"           },
-      { lng( 's','d' ), "Sindhi"           },
-      { lng( 's','i' ), "Sinhalese"         },
-      { lng( 's','k' ), "Slovak"           },
-      { lng( 's','l' ), "Slovenian"         },
-      { lng( 's','o' ), "Somali"           },
-      { lng( 's','t' ), "Sotho"           },
-      { lng( 'e','s' ), "Spanish"          },
-      { lng( 's','u' ), "Sundanese"         },
-      { lng( 's','w' ), "Swahili"          },
-      { lng( 's','s' ), "Swati"           },
-      { lng( 's','v' ), "Swedish"          },
-      { lng( 't','l' ), "Tagalog"          },
-      { lng( 't','y' ), "Tahitian"          },
-      { lng( 't','g' ), "Tajik"           },
-      { lng( 't','a' ), "Tamil"           },
-      { lng( 't','t' ), "Tatar"           },
-      { lng( 't','e' ), "Telugu"           },
-      { lng( 't','h' ), "Thai"            },
-      { lng( 'b','o' ), "Tibetan"          },
-      { lng( 't','i' ), "Tigrinya"          },
-      { lng( 't','o' ), "Tonga"           },
-      { lng( 't','s' ), "Tsonga"           },
-      { lng( 't','n' ), "Tswana"           },
-      { lng( 't','r' ), "Turkish"          },
-      { lng( 't','k' ), "Turkmen"          },
-      { lng( 't','w' ), "Twi"            },
-      { lng( 'u','g' ), "Uighur"           },
-      { lng( 'u','k' ), "Ukrainian"         },
-      { lng( 'u','r' ), "Urdu"            },
-      { lng( 'u','z' ), "Uzbek"           },
-      { lng( 'v','i' ), "Vietnamese"         },
-      { lng( 'v','o' ), "Volapük"          },
-      { lng( 'c','y' ), "Welsh"           },
-      { lng( 'w','o' ), "Wolof"           },
-      { lng( 'x','h' ), "Xhosa"           },
-      { lng( 'y','i' ), "Yiddish"          },
-      { lng( 'j','i' ), "Yiddish"          },
-      { lng( 'y','o' ), "Yoruba"           },
-      { lng( 'z','a' ), "Zhuang"           },
-      { lng( 'z','u' ), "Zulu"            },
+      { lng( 'a','a' ), "ʿAfár af"           },
+      { lng( 'a','b' ), "аҧсуа бызшәа"     },
+      { lng( 'a','f' ), "Afrikaans"            },
+      { lng( 'a','m' ), "ኣማርኛ"          },
+      { lng( 'a','r' ), "العربية"         },
+      { lng( 'a','s' ), "অসমীয়া"      },
+      { lng( 'a','y' ), "Aymar Aru"            },
+      { lng( 'a','z' ), "Azərbaycanca"          },
+      { lng( 'b','a' ), "Башҡорт теле"     },
+      { lng( 'b','e' ), "беларуская мова"  },
+      { lng( 'b','g' ), "български език"   },
+      { lng( 'b','i' ), "Bislama"             },
+      { lng( 'b','n' ), "বাংলা"         },
+      { lng( 'b','o' ), "བོད་སྐད"      },
+      { lng( 'b','r' ), "Brezhoneg"            },
+      { lng( 'b','s' ), "Bosanski"            },
+      { lng( 'c','a' ), "Català"             },
+      { lng( 'c','e' ), "Нохчийн мотт"     },
+      { lng( 'c','h' ), "Chamoru"             },
+      { lng( 'c','o' ), "Corsu"              },
+      { lng( 'c','s' ), "Čeština"            },
+      { lng( 'c','v' ), "Чӑвашла"         },
+      { lng( 'c','y' ), "Cymraeg"             },
+      { lng( 'd','a' ), "Dansk"              },
+      { lng( 'd','e' ), "Deutsch"             },
+      { lng( 'd','z' ), "ཇོང་ཁ"         },
+      { lng( 'e','l' ), "Ελληνικά"        },
+      { lng( 'e','n' ), "English"             },
+      { lng( 'e','o' ), "Esperanto"            },
+      { lng( 'e','s' ), "Español"            },
+      { lng( 'e','t' ), "Eesti keel"           },
+      { lng( 'e','u' ), "Euskara"             },
+      { lng( 'f','a' ), "فارسی"           },
+      { lng( 'f','i' ), "Suomi"              },
+      { lng( 'f','j' ), "Vakaviti"            },
+      { lng( 'f','o' ), "Føroyskt"            },
+      { lng( 'f','r' ), "Français"            },
+      { lng( 'f','y' ), "Frysk"              },
+      { lng( 'g','a' ), "Gaeilge"             },
+      { lng( 'g','d' ), "Gàidhlig"            },
+      { lng( 'g','l' ), "Galego"             },
+      { lng( 'g','n' ), "Avañe'ẽ"           },
+      { lng( 'g','u' ), "ગુજરાતી"      },
+      { lng( 'h','a' ), "هَوُسَ"          },
+      { lng( 'h','e' ), "עִבְרִית"        },
+      { lng( 'h','i' ), "हिन्दी"       },
+      { lng( 'h','r' ), "Hrvatska"            },
+      { lng( 'h','u' ), "Magyar"             },
+      { lng( 'h','y' ), "Հայերեն"         },
+      { lng( 'h','z' ), "Otjiherero"           },
+      { lng( 'i','d' ), "Bahasa Indonesia"        },
+      { lng( 'i','s' ), "Íslenska"            },
+      { lng( 'i','t' ), "Italiano"            },
+      { lng( 'i','u' ), "ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ"       },
+      { lng( 'j','a' ), "日本語"            },
+      { lng( 'j','i' ), "יידיש"           },
+      { lng( 'j','v' ), "Basa Jawa"            },
+      { lng( 'k','a' ), "ქართული"      },
+      { lng( 'k','i' ), "Gĩkũyũ"            },
+      { lng( 'k','j' ), "Kuanyama"            },
+      { lng( 'k','k' ), "Қазақ тілі"       },
+      { lng( 'k','l' ), "Kalaallisut"           },
+      { lng( 'k','m' ), "ភាសាខ្មែរ"   },
+      { lng( 'k','n' ), "ಕನ್ನಡ"         },
+      { lng( 'k','o' ), "한국어"            },
+      { lng( 'k','s' ), "कॉशुर"         },
+      { lng( 'k','u' ), "کوردی"           },
+      { lng( 'k','v' ), "коми кыв"         },
+      { lng( 'k','y' ), "Кыргызча"        },
+      { lng( 'l','a' ), "Lingua latina"          },
+      { lng( 'l','b' ), "Lëtzebuergesch"         },
+      { lng( 'l','n' ), "Lingála"            },
+      { lng( 'l','o' ), "ພາສາລາວ"      },
+      { lng( 'l','t' ), "Lietuvių kalba"         },
+      { lng( 'l','v' ), "Latviešu"            },
+      { lng( 'm','g' ), "Malagasy"            },
+      { lng( 'm','h' ), "Kajin M̧ajeļ"         },
+      { lng( 'm','i' ), "Te Reo Māori"          },
+      { lng( 'm','k' ), "Македонски јазик" },
+      { lng( 'm','l' ), "മലയാളം"       },
+      { lng( 'm','n' ), "ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ"      },
+      { lng( 'm','r' ), "मराठी"         },
+      { lng( 'm','s' ), "Bahasa Melayu"          },
+      { lng( 'm','t' ), "Malti"              },
+      { lng( 'm','y' ), "မြန်မာစကား" },
+      { lng( 'n','b' ), "Bokmål"             },
+      { lng( 'n','d' ), "isiNdebele"           },
+      { lng( 'n','e' ), "नेपाली"       },
+      { lng( 'n','l' ), "Nederlands"           },
+      { lng( 'n','n' ), "Nynorsk"             },
+      { lng( 'n','r' ), "isiNdebele"           },
+      { lng( 'n','v' ), "Diné bizaad"          },
+      { lng( 'n','y' ), "Chichewa"            },
+      { lng( 'o','c' ), "Occitan"             },
+      { lng( 'o','m' ), "Afaan Oromoo"          },
+      { lng( 'o','r' ), "ଓଡ଼ିଆ"         },
+      { lng( 'o','s' ), "Ирон ӕвзаг"       },
+      { lng( 'p','a' ), "ਪੰਜਾਬੀ"       },
+      { lng( 'p','l' ), "Język polski"          },
+      { lng( 'p','s' ), "‏پښتو"           },
+      { lng( 'p','t' ), "Português"           },
+      { lng( 'q','u' ), "Runa Simi"            },
+      { lng( 'r','m' ), "Rätoromanisch"         },
+      { lng( 'r','n' ), "íkiRǔndi"           },
+      { lng( 'r','o' ), "Română)"            },
+      { lng( 'r','u' ), "Русский"         },
+      { lng( 'r','w' ), "Ikinyarwanda"          },
+      { lng( 's','c' ), "Sardu"              },
+      { lng( 's','d' ), "‏سنڌي‎"         },
+      { lng( 's','g' ), "Sängö"             },
+      { lng( 's','i' ), "සිංහල"         },
+      { lng( 's','k' ), "Slovenčina"           },
+      { lng( 's','l' ), "Slovenščina"          },
+      { lng( 's','m' ), "Gagana Sāmoa"          },
+      { lng( 's','n' ), "chiShona"            },
+      { lng( 's','o' ), "Af-ka Soomaali-ga"        },
+      { lng( 's','q' ), "Shqip"              },
+      { lng( 's','r' ), "Српски"          },
+      { lng( 's','s' ), "siSwati"             },
+      { lng( 's','t' ), "seSotho"             },
+      { lng( 's','u' ), "Basa Sunda"           },
+      { lng( 's','v' ), "Svenska"             },
+      { lng( 's','w' ), "Kiswahili"            },
+      { lng( 't','a' ), "தமிழ்"         },
+      { lng( 't','e' ), "తెలుగు"       },
+      { lng( 't','g' ), "тоҷикӣ"          },
+      { lng( 't','h' ), "ภาษาไทย"      },
+      { lng( 't','i' ), "ትግርኛ"          },
+      { lng( 't','k' ), "Türkmençe"           },
+      { lng( 't','l' ), "Tagalog"             },
+      { lng( 't','n' ), "Setswana"            },
+      { lng( 't','o' ), "Lea fakatonga"          },
+      { lng( 't','r' ), "Türkçe"            },
+      { lng( 't','s' ), "Xitsonga"            },
+      { lng( 't','t' ), "татарча"         },
+      { lng( 't','w' ), "Twi"               },
+      { lng( 't','y' ), "Reo Tahiti"           },
+      { lng( 'u','g' ), "ئۇيغۇرچە‎"       },
+      { lng( 'u','k' ), "Українська"      },
+      { lng( 'u','r' ), "‏اردو‎"         },
+      { lng( 'u','z' ), "Oʻzbek tili"          },
+      { lng( 'v','i' ), "Tiếng Việt"         },
+      { lng( 'w','o' ), "Wolof"              },
+      { lng( 'x','h' ), "isiXhosa"            },
+      { lng( 'y','i' ), "ייִדיש"          },
+      { lng( 'y','o' ), "Yorùbá"            },
+      { lng( 'z','a' ), "壮语"             },
+      { lng( 'z','h' ), "漢語"             },
+      { lng( 'z','u' ), "isiZulu"             },
     };
 #undef lng
 


More information about the MPlayer-cvslog mailing list