[MPlayer-cvslog] r37486 - in branches/1.2: configure libaf/af_lavcresample.c

rtogni subversion at mplayerhq.hu
Sat Sep 5 22:09:43 CEST 2015


Author: rtogni
Date: Sat Sep 5 22:09:42 2015
New Revision: 37486

Log:
Revert r37451 and r37463 for release

This restores usage of lavcresample and drops dependency on libswresample

Modified:
  branches/1.2/configure
  branches/1.2/libaf/af_lavcresample.c

Modified: branches/1.2/configure
==============================================================================
--- branches/1.2/configure	Sat Sep 5 22:07:36 2015	(r37485)
+++ branches/1.2/configure	Sat Sep 5 22:09:42 2015	(r37486)
@@ -7090,13 +7090,13 @@ fi
 if test "$ffmpeg_so" = auto ; then
  ffmpeg_so=no
  if $_pkg_config --exists libavutil ; then
-  inc_ffmpeg=$($_pkg_config --cflags libswscale libswresample libavformat libavcodec libavutil)
-  ld_tmp=$($_pkg_config --libs libswscale libswresample libavformat libavcodec libavutil)
+  inc_ffmpeg=$($_pkg_config --cflags libswscale libavformat libavcodec libavutil)
+  ld_tmp=$($_pkg_config --libs libswscale libavformat libavcodec libavutil)
   header_check libavutil/avutil.h $inc_ffmpeg $ld_tmp &&
    extra_cflags="$extra_cflags $inc_ffmpeg" &&
    extra_ldflags="$extra_ldflags $ld_tmp" && ffmpeg_so=yes && ffmpeg=yes
- elif header_check libavutil/avutil.h -lswscale -lswresample -lavformat -lavcodec -lavutil ; then
-  extra_ldflags="$extra_ldflags -lswscale -lswresample -lavformat -lavcodec -lavutil"
+ elif header_check libavutil/avutil.h -lswscale -lavformat -lavcodec -lavutil ; then
+  extra_ldflags="$extra_ldflags -lswscale -lavformat -lavcodec -lavutil"
   ffmpeg_so=yes
   ffmpeg=yes
  fi

Modified: branches/1.2/libaf/af_lavcresample.c
==============================================================================
--- branches/1.2/libaf/af_lavcresample.c	Sat Sep 5 22:07:36 2015	(r37485)
+++ branches/1.2/libaf/af_lavcresample.c	Sat Sep 5 22:09:42 2015	(r37486)
@@ -25,20 +25,15 @@
 
 #include "config.h"
 #include "af.h"
+#include "libavcodec/avcodec.h"
 #include "libavutil/rational.h"
-#include "libswresample/swresample.h"
-#include "libavutil/channel_layout.h"
-#include "libavutil/opt.h"
-#include "libavutil/mem.h"
-#include "libavutil/common.h"
 
 // Data for specific instances of this filter
 typedef struct af_resample_s{
-  struct SwrContext *swrctx;
-  uint8_t *in[1];
-  uint8_t *tmp[1];
+  struct AVResampleContext *avrctx;
+  int16_t *in[AF_NCH];
   int in_alloc;
-  int tmp_alloc;
+  int index;
 
   int filter_length;
   int linear;
@@ -75,19 +70,8 @@ static int control(struct af_instance_s*
 
   if (s->ctx_out_rate != af->data->rate || s->ctx_in_rate != data->rate || s->ctx_filter_size != s->filter_length ||
     s->ctx_phase_shift != s->phase_shift || s->ctx_linear != s->linear || s->ctx_cutoff != s->cutoff) {
-    swr_free(&s->swrctx);
-    if((s->swrctx=swr_alloc()) == NULL) return AF_ERROR;
-    av_opt_set_int(s->swrctx, "out_sample_rate", af->data->rate, 0);
-    av_opt_set_int(s->swrctx, "in_sample_rate", data->rate, 0);
-    av_opt_set_int(s->swrctx, "filter_size", s->filter_length, 0);
-    av_opt_set_int(s->swrctx, "phase_shift", s->phase_shift, 0);
-    av_opt_set_int(s->swrctx, "linear_interp", s->linear, 0);
-    av_opt_set_double(s->swrctx, "cutoff", s->cutoff, 0);
-    av_opt_set_sample_fmt(s->swrctx, "in_sample_fmt", AV_SAMPLE_FMT_S16, 0);
-    av_opt_set_sample_fmt(s->swrctx, "out_sample_fmt", AV_SAMPLE_FMT_S16, 0);
-    av_opt_set_int(s->swrctx, "in_channel_count", af->data->nch, 0);
-    av_opt_set_int(s->swrctx, "out_channel_count", af->data->nch, 0);
-    if(swr_init(s->swrctx) < 0) return AF_ERROR;
+    if(s->avrctx) av_resample_close(s->avrctx);
+    s->avrctx= av_resample_init(af->data->rate, /*in_rate*/data->rate, s->filter_length, s->phase_shift, s->linear, s->cutoff);
     s->ctx_out_rate  = af->data->rate;
     s->ctx_in_rate   = data->rate;
     s->ctx_filter_size = s->filter_length;
@@ -122,10 +106,11 @@ static void uninit(struct af_instance_s*
     free(af->data->audio);
   free(af->data);
   if(af->setup){
+    int i;
     af_resample_t *s = af->setup;
-    swr_free(&s->swrctx);
-    av_free(s->in[0]);
-    av_free(s->tmp[0]);
+    if(s->avrctx) av_resample_close(s->avrctx);
+    for (i=0; i < AF_NCH; i++)
+      free(s->in[i]);
     free(s);
   }
 }
@@ -134,36 +119,71 @@ static void uninit(struct af_instance_s*
 static af_data_t* play(struct af_instance_s* af, af_data_t* data)
 {
  af_resample_t *s = af->setup;
- int ret;
- int8_t *in = (int8_t*)data->audio;
- int8_t *out;
+ int i, j, consumed, ret;
+ int16_t *in = (int16_t*)data->audio;
+ int16_t *out;
  int chans  = data->nch;
- int in_len = data->len;
+ int in_len = data->len/(2*chans);
  int out_len = in_len * af->mul + 10;
+ int16_t tmp[AF_NCH][out_len];
 
  if(AF_OK != RESIZE_LOCAL_BUFFER(af,data))
    return NULL;
 
- av_fast_malloc(&s->tmp[0], &s->tmp_alloc, FFALIGN(out_len,32));
- if(s->tmp[0] == NULL) return NULL;
+ out= (int16_t*)af->data->audio;
 
- out= (int8_t*)af->data->audio;
+ out_len= FFMIN(out_len, af->data->len/(2*chans));
 
- out_len= FFMIN(out_len, af->data->len);
+ if(s->in_alloc < in_len + s->index){
+   s->in_alloc= in_len + s->index;
+   for(i=0; i<chans; i++){
+     s->in[i]= realloc(s->in[i], s->in_alloc*sizeof(int16_t));
+   }
+ }
 
- av_fast_malloc(&s->in[0], &s->in_alloc, FFALIGN(in_len,32));
- if(s->in[0] == NULL) return NULL;
+ if(chans==1){
+   memcpy(&s->in[0][s->index], in, in_len * sizeof(int16_t));
+ }else if(chans==2){
+   for(j=0; j<in_len; j++){
+     s->in[0][j + s->index]= *(in++);
+     s->in[1][j + s->index]= *(in++);
+   }
+ }else{
+   for(j=0; j<in_len; j++){
+     for(i=0; i<chans; i++){
+       s->in[i][j + s->index]= *(in++);
+     }
+   }
+ }
+ in_len += s->index;
 
- memcpy(s->in[0], in, in_len);
+ for(i=0; i<chans; i++){
+   ret= av_resample(s->avrctx, tmp[i], s->in[i], &consumed, in_len, out_len, i+1 == chans);
+ }
+ out_len= ret;
 
- ret = swr_convert(s->swrctx, &s->tmp[0], out_len/chans/2, &s->in[0], in_len/chans/2);
- if (ret < 0) return NULL;
- out_len= ret*chans*2;
+ s->index= in_len - consumed;
+ for(i=0; i<chans; i++){
+   memmove(s->in[i], s->in[i] + consumed, s->index*sizeof(int16_t));
+ }
 
- memcpy(out, s->tmp[0], out_len);
+ if(chans==1){
+   memcpy(out, tmp[0], out_len*sizeof(int16_t));
+ }else if(chans==2){
+   for(j=0; j<out_len; j++){
+     *(out++)= tmp[0][j];
+     *(out++)= tmp[1][j];
+   }
+ }else{
+   for(j=0; j<out_len; j++){
+     for(i=0; i<chans; i++){
+       *(out++)= tmp[i][j];
+     }
+   }
+ }
 
  data->audio = af->data->audio;
- data->len  = out_len;
+ data->len  = out_len*chans*2;
  data->rate = af->data->rate;
  return data;
 }


More information about the MPlayer-cvslog mailing list