MPlayer - Odtwarzacz filmów

http://www.mplayerhq.hu

License

MPlayer is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

MPlayer is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with MPlayer; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.


Jak czytać tę dokumentację
1. Wprowadzenie
2. Instalacja
2.1. Wymagane oprogramowanie
2.2. Możliwości
2.3. A co z GUI?
2.4. Czcionki i OSD
2.4.1. Czcionki TrueType
2.4.2. Czcionki bitmapowe
2.4.3. Menu OSD
2.5. Codec installation
2.5.1. Xvid
2.5.2. x264
2.5.3. Kodeki AMR
2.6. RTC
3. Sposób użycia
3.1. Wiersz poleceń
3.2. Napisy i OSD
3.3. Sterowanie
3.3.1. Konfiguracja sterowania
3.3.2. Sterowanie poprzez LIRC
3.3.3. Tryb sługi
3.4. Strumieniowanie z sieci i potoków
3.4.1. Zapisywanie strumieniowanej zawartości
3.5. Strumienie zdalne
3.5.1. Kompilacja serwera
3.5.2. Używanie strumieni zdalnych
3.6. Napędy CD/DVD
3.6.1. Linux
3.6.2. FreeBSD
3.7. Odtwarzanie DVD
3.8. Odtwarzanie VCD
3.9. Decyzyjne Listy Edycji (Edit Decision Lists - EDL)
3.9.1. Używanie pliku EDL
3.9.2. Tworzenie pliku EDL
3.10. Zaawansowane audio
3.10.1. Dźwięk przestrzenny/wielokanałowy
3.10.1.1. DVDs
3.10.1.2. Odtwarzanie plików stereo przy użyciu czterech głośników
3.10.1.3. Przekazywanie AC3/DTS
3.10.1.4. Przekazywanie dźwięku MPEG
3.10.1.5. Dźwięk zakodowany macierzowo
3.10.1.6. Emulacja przestrzeni w słuchawkach
3.10.1.7. Rozwiązywanie problemów
3.10.2. Manipulowanie kanałami
3.10.2.1. Ogólne informacje
3.10.2.2. Odtwarzanie dźwięku mono przy użyciu dwóch głośników
3.10.2.3. Kopiowanie i przesuwanie kanałów
3.10.2.4. Miksowanie kanałów
3.10.3. Programowa regulacja głośności
3.11. Wejście TV
3.11.1. Kompilacja
3.11.2. Wskazówki użytkowania
3.11.3. Przykłady
3.12. Radio
3.12.1. Słuchanie radia
3.12.1.1. Kompilacja
3.12.1.2. Rady przy stosowaniu
3.12.1.3. Przykłady
4. Urządzenia wyjścia video
4.1. Ustawianie MTRR
4.2. Wyjścia video dla tradycyjnych kart graficznych
4.2.1. Xv
4.2.1.1. Karty 3dfx
4.2.1.2. Karty S3
4.2.1.3. Karty nVidia
4.2.1.4. Karty ATI
4.2.1.5. Karty NeoMagic
4.2.1.6. Karty Trident
4.2.1.7. Karty Kyro/PowerVR
4.2.2. DGA
4.2.3. SDL
4.2.4. SVGAlib
4.2.5. Wyjście bufora ramki (FBdev)
4.2.6. Bufor ramki Matrox (mga_vid)
4.2.7. Obsługa 3dfx YUV
4.2.8. Wyjście OpenGL
4.2.9. AAlib - wyświetlanie w trybie tekstowym
4.2.10. libcaca - Color ASCII Art library (biblioteka kolorowego ASCII-Art)
4.2.11. VESA - wyjście na VESA BIOS
4.2.12. X11
4.2.13. VIDIX
4.2.13.1. Karty ATI
4.2.13.2. Karty Matrox
4.2.13.3. Karty Trident
4.2.13.4. Karty 3DLabs
4.2.13.5. Karty nVidia
4.2.13.6. Karty SiS
4.2.14. DirectFB
4.2.15. DirectFB/Matrox (dfbmga)
4.3. Dekodery MPEG
4.3.1. Wejście i wyjście DVB
4.3.2. DXR2
4.3.3. DXR3/Hollywood+
4.4. Inny sprzęt do wizualizacji
4.4.1. Zr
4.4.2. Blinkenlights
4.5. Obsługa wyjścia TV
4.5.1. Karty Matrox G400
4.5.2. Karty Matrox G450/G550
4.5.3. karty ATI
4.5.4. nVidia
4.5.5. NeoMagic
5. Porty
5.1. Linux
5.1.1. Pakiety Debiana
5.1.2. Pakiety RPM
5.1.3. ARM
5.2. *BSD
5.2.1. FreeBSD
5.2.2. OpenBSD
5.2.3. Darwin
5.3. Komercyjny Unix
5.3.1. Solaris
5.3.2. HP-UX
5.3.3. AIX
5.3.4. QNX
5.4. Windows
5.4.1. Cygwin
5.4.2. MinGW
5.5. Mac OS
5.5.1. MPlayer OS X GUI
6. Podstawy używania MEncodera
6.1. Wybieranie kodeka i formatu
6.2. Wybieranie źródłowego zbioru lub urządzenia
6.3. Kodowanie dwuprzebiegowe MPEG-4 ("DivX")
6.4. Kodowanie do formatu video Sony PSP
6.5. Kodowanie do formatu MPEG
6.6. Przeskalowywanie filmów
6.7. Kopiowanie strumieni
6.8. Kodowanie z wielu wejściowych plików obrazkowych (JPEG, PNG, TGA itp.)
6.9. Wydobywanie napisów z DVD do pliku VOBsub
6.10. Utrzymywanie proporcji obrazu (aspect ratio)
7. Kodowanie przy użyciu MEncodera
7.1. Rippowanie DVD do wysokiej jakości pliku MPEG-4 ("DivX")
7.1.1. Przygotowanie do kodowania: Identyfikowanie materiału źródłowego i framerate
7.1.1.1. Ustalanie źródłowego framerate
7.1.1.2. Identyfikowanie materiału źródłowego
7.1.2. Stały kwantyzator a tryb wieloprzebiegowy
7.1.3. Ograniczenia efektywnego kodowania
7.1.4. Kadrowanie i skalowanie
7.1.5. Dobieranie rozdzielczości i bitrate
7.1.5.1. Obliczanie rozdzielczości
7.1.6. Filtrowanie
7.1.7. Przeplot i telecine
7.1.8. Encoding interlaced video
7.1.9. Notes on Audio/Video synchronization
7.1.10. Choosing the video codec
7.1.11. Audio
7.1.12. Muxing
7.1.12.1. Improving muxing and A/V sync reliability
7.1.12.2. Limitations of the AVI container
7.1.12.3. Muxing into the Matroska container
7.2. How to deal with telecine and interlacing within NTSC DVDs
7.2.1. Introduction
7.2.2. How to tell what type of video you have
7.2.2.1. Progressive
7.2.2.2. Telecined
7.2.2.3. Interlaced
7.2.2.4. Mixed progressive and telecine
7.2.2.5. Mixed progressive and interlaced
7.2.3. How to encode each category
7.2.3.1. Progressive
7.2.3.2. Telecined
7.2.3.3. Interlaced
7.2.3.4. Mixed progressive and telecine
7.2.3.5. Mixed progressive and interlaced
7.2.4. Footnotes
7.3. Encoding with the libavcodec codec family
7.3.1. libavcodec's video codecs
7.3.2. libavcodec's audio codecs
7.3.2.1. PCM/ADPCM format supplementary table
7.3.3. Encoding options of libavcodec
7.3.4. Encoding setting examples
7.3.5. Custom inter/intra matrices
7.3.6. Example
7.4. Encoding with the Xvid codec
7.4.1. What options should I use to get the best results?
7.4.2. Encoding options of Xvid
7.4.3. Encoding profiles
7.4.4. Encoding setting examples
7.5. Encoding with the x264 codec
7.5.1. Encoding options of x264
7.5.1.1. Introduction
7.5.1.2. Options which primarily affect speed and quality
7.5.1.3. Options pertaining to miscellaneous preferences
7.5.2. Encoding setting examples
7.6. Encoding with the Video For Windows codec family
7.6.1. Video for Windows supported codecs
7.6.2. Using vfw2menc to create a codec settings file.
7.7. Using MEncoder to create QuickTime-compatible files
7.7.1. Why would one want to produce QuickTime-compatible Files?
7.7.2. QuickTime 7 limitations
7.7.3. Cropping
7.7.4. Scaling
7.7.5. A/V sync
7.7.6. Bitrate
7.7.7. Encoding example
7.7.8. Remuxing as MP4
7.7.9. Adding metadata tags
7.8. Using MEncoder to create VCD/SVCD/DVD-compliant files
7.8.1. Format Constraints
7.8.1.1. Format Constraints
7.8.1.2. GOP Size Constraints
7.8.1.3. Bitrate Constraints
7.8.2. Output Options
7.8.2.1. Aspect Ratio
7.8.2.2. Maintaining A/V sync
7.8.2.3. Sample Rate Conversion
7.8.3. Using libavcodec for VCD/SVCD/DVD Encoding
7.8.3.1. Introduction
7.8.3.2. lavcopts
7.8.3.3. Examples
7.8.3.4. Advanced Options
7.8.4. Encoding Audio
7.8.4.1. toolame
7.8.4.2. twolame
7.8.4.3. libavcodec
7.8.5. Putting it all Together
7.8.5.1. PAL DVD
7.8.5.2. NTSC DVD
7.8.5.3. PAL AVI Containing AC-3 Audio to DVD
7.8.5.4. NTSC AVI Containing AC-3 Audio to DVD
7.8.5.5. PAL SVCD
7.8.5.6. NTSC SVCD
7.8.5.7. PAL VCD
7.8.5.8. NTSC VCD
8. FAQ - Często Zadawane Pytania
A. Jak zgłaszać błędy
A.1. Zgłaszanie błędów związanych z bezpieczeństwem
A.2. Jak poprawiać błędy
A.3. Jak wykonać test regresji za pomocą Subversion
A.4. Jak zgłaszać błędy
A.5. Gdzie zgłaszać błędy
A.6. Co zgłaszać
A.6.1. Informacja o systemie operacyjnym
A.6.2. Sprzęt i sterowniki
A.6.3. Problemy z konfiguracją
A.6.4. Problemy z kompilacją
A.6.5. Problemy z odtwarzaniem
A.6.6. Awarie programu (ang. Crashes)
A.6.6.1. Jak otrzymać informację o awarii
A.6.6.2. Jak wyciągnąć sensowne informacje ze zrzutu core (ang. core dump)
A.7. Wiem co robię...
B. Format skórki MPlayera
B.1. Wstęp
B.1.1. Katalogi
B.1.2. Formaty obrazków
B.1.3. Składniki skórki
B.1.4. Pliki
B.2. Plik skin
B.2.1. Okno główne i panel odtwarzania
B.2.2. Okno ekranu
B.2.3. Menu skórki
B.3. Czcionki
B.3.1. Znaki specjalne (symbole)
B.4. Sygnały GUI
B.5. Tworzenie dobrych skórek